Posts Tagged ‘Evoluutio’

Monimuotoisuuden hupeneminen uhkaa

lauantai, marraskuu 13th, 2010


Ekologian professori Ilkka Hanski puhui Jyväskylässä biodiversiteetistä ja sitä nakertavista ilmiöistä. Elinympäristöjen pirstaloituminen kaventaa vielä sukupuuttokynnyksen paremmalla puolella sinnittelevien lajien pelivaraa.
(lisää…)

Tieto, logiikka ja retoriikka

tiistai, maaliskuu 10th, 2009

Kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka sekoittaa kirjassaan Usko, tiede ja evoluutio uskonnon ja tieteen oudoksi sekasotkuksi parhaita amerikkalaisen kreationismin perinteitä kunnioittaen.
(lisää…)

Darwin-symposio 2008

keskiviikko, marraskuu 19th, 2008

Charles Darwinin (1809-1882) ja hänen teoksensa Lajien synty (1859) tulevan juhlavuoden kunniaksi järjestettiin Helsingin Normaalilyseolla 14.-16.11.2008 kahdeksan yhdistyksen yhteistyöprojektina kolmipäiväinen symposio, jossa pohdittiin monelta kantilta evoluutioteorian ja ylipäänsä tieteellisen maailmankuvan asemaa nyky-yhteiskunnassa.

Osallistujia oli n. 400 ja puhujia parikymmentä, minä yhtenä. Tässä erittäin epätasapuolinen referaatti esitelmistä muistin pohjalta. (lisää…)

Darwin ei ollut lamarckisti

sunnuntai, joulukuu 30th, 2007


Darwin ei kumonnut Lamarckin teoriaa, vaikka keksikin toisenlaisen evoluutiomekanismin. (lisää…)

Yksilö ei ole itsekäs, vaikka geeni on

tiistai, lokakuu 30th, 2007

”Geenin itsekkyys” ei tarkoita, että ”itsekkyys olisi ohjelmoitu elävien olentojen geeneihin”. Usein asia on juuri päinvastoin: yksilöiden epäitsekkyyttä ei esiinny vain geenien itsekkyydestä huolimatta, vaan sen vuoksi. (lisää…)

Nisäkkäiden nousu ja dinojen tuho

maanantai, huhtikuu 30th, 2007

Dinosaurukset kuolivat sukupuuttoon asteroiditörmäyksen tai muun globaalin mullistuksen seurauksena ns. ”K/T-rajalla”, liitukauden ja tertiäärikauden rajalla n. 65 miljoonaa vuotta sitten. Perinteisesti on ajateltu tällöin vapautuneen tilan vauhdittaneen ratkaisevasti nisäkkäiden kehitystä. (lisää…)

Luonnonvalinta tekee havainnot ymmärrettäviksi

sunnuntai, joulukuu 24th, 2006

Luonnonvalinnan perusidea on yksinkertainen: eliöyksilöiden välillä on eroja eri ominaisuuksien suhteen, jotka on osaksi peritty vanhemmilta. Tiettyyn ympäristöön parhaiten sopeutuneet yksilöt saavat enemmän sukua jatkavia jälkeläisiä kuin muut, ja siten lisääntymismenestystä edistäneet perinnölliset piirteet yleistyvät seuraavissa sukupolvissa. (lisää…)

Suku on pahin — ei sukupuoli

perjantai, tammikuu 30th, 2004

Sekä naiset että miehet ovat taipuvaisia toimimaan omien geeniensä edun mukaisesti, mikä tarkoittaa mm. omien sukulaisten (joilla siis on samoja geenejä) auttamista. Naisen ja miehen lisääntymisbiologian erosta seuraa, että kummallakin sukupuolella on enemmän intressejä kontrolloida naisten kuin miesten seksuaalisuutta. (lisää…)