Mielenosoitus Tourujoella

Tourujoen kohtalo kiinnostaa jyväskyläläisiä: Kankaalle voimalapadon luokse kerääntyi maanantaina satapäinen joukko, ja mediakin oli läsnä. Minäkin pidin puheen. Kaupunginhallituksessa pitkä jokiuoma kuitenkin hävisi äänin 10-3. Viikon kuluttua asiasta päättää valtuusto.


Toimittaja Satu Kakkori ja kuvaaja Riikka Kaakkurivaara tekivät Keskisuomalaiseen jutun ”Sata saapui vangitun joen äärelle”.


Myös Ylen toimittaja ja kuvaaja tekivät jutun. (Linkki kommenteissa)


Tourulan asukasyhdistyksen Eero Kuusela puhui ensin.


Kaupunkirakennelautakunnan jäsen Marjo Pakka ja kalatutkija Jukka Syrjänen odottavat puheenvuorojaan.


Marjo Pakka: ”Kuntapolitiikassa ympäristöasiat koetaan liian vaikeiksi, mielenkiinnottomiksi tai vain ”Vihreille kuuluvina”. Tosi asia kuitenkin on, että ympäristöasiat kuuluvat kaikille ja ovat mitä suurimmissa määrin tavallisten ihmisten asioita. Siksi Tourujoen kysymys on minulle kokoomuslaisena merkittävä asia. Ympäristö tervehtyy vasta sitten, kun myös suuret puolueet ottavat ympäristövastuun harteilleen Jyväskylässäkin.”

* * * * * *
Minä sain kunnian edustaa Vihreitä. Puhuin tämmöisiä:

Arvoisat jyväskyläläiset!

Mukava nähdä, että Tourujoen kohtalo kiinnostaa näin monia.

Kun SAPPI-yhtiö päätti lakkauttaa Kankaan paperitehtaan toiminnan, kaupunki osti alueen rakentaakseen sinne asuntoja ja työpaikkoja. Tämä oli viisas ja kauaskantoinen päätös: kun rakentaminen keskitetään lähelle keskustaa, niin työ- ja asiointimatkat taittuvat kätevästi bussilla, pyörällä tai kävellen, jolloin liikenteen päästöt ja autojen vaatima kaupunkitila minimoituvat, ihmisille jää enemmän vapaa-aikaa ja lähimetsät säilyvät virkistysalueina.

Tehdasalueen muuttuminen asuinalueeksi herätti myös kysymyksen Tourujoen kohtalosta. Kaupunkirakennepalveluiden virkamiehet ovatkin tehneet hyvää työtä ja tuottaneet ns. pitkän uoman suunnitelman eli vaihtoehdon 3. Se merkitsisi, että Tourujoki virtaisi vapaana – vesivoimalan padot puretaan ja joki johdetaan pitkään uomaan viherkehälle. Tämä on ainoa kestävä ratkaisu sekä vesiekosysteemin että kaupunkiympäristön viihtyisyyden kannalta.

Vaihtoehtoja on kolme muutakin, ja ne ovat huonompia. Valitettavasti kaupungin johdolta ja päättäjiltä ei ole vielä löytynyt riittävästi rohkeutta Tourujoen vapauttamiseen. Kaupunkirakennelautakunta päätyi pohjaesityksen kannalle: Kangasta aletaan rakentaa vaihtoehdon 0+ pohjalta – eli ei tehdä mitään vaan annetaan joen olla padottuna betonirännissään pikku voimalaa pyörittämässä.

Vesivoimalan tuottama sähköenergia on mitättömän vähäinen osa kaupungin energiantarpeesta – se tuottaa vuodessa tuskin saman verran kuin Keljonlahti päivässä. Voimalaakin on puolustettu luontoarvoilla. Onhan vesivoima kyllä hiilipäästötöntä, mutta ympäristöystävällistä se ei ole. Ei ikimetsän avohakkuukaan ole ympäristöystävällistä, vaikka puuta polttamalla saadaankin uusiutuvaa energiaa.

EU:n vesipuitedirektiivi velvoittaa ennemmin tai myöhemmin kunnostamaan joen ekologisesti hyvään tilaan. Velvoitetta voidaan yrittää lykätä niin kauan kun voimala on käynnissä, mutta tämä on lyhytnäköistä ja vastuutonta. Luonnon monimuotoisuudesta ja ympäristön viihtyvyydestä toki kannattaa pitää huolta jo itsemmekin vuoksi, eikä vain odottaa milloin direktiivi pakottaa. Tuhoamalla luontoa ihmiskunta heikentää oman hyvinvointinsa perustaa. Nyt meillä olisi tilaisuus korjata aiemmin tehdyt vahingot.

Kaupungin nykyisessä tiukassa taloustilanteessa on toki myös mietittävä, mihin on varaa. Pitkän jokiuoman toteutus kyllä vaatii hiukan suuremman alkuinvestoinnin kuin nollavaihtoehto, mutta vähänkin pidemmällä aikavälillä pitkä jokiuoma tuo kaupungin investoimat eurot takaisin korkoineen.

Apulaiskaupunginjohtaja Koivistonkin mukaan ”me tarvitsemme Jyväskylää uudistavia ja sille uudenlaista elinvoimaa tuovia kaupunkikehityshankkeita. Hankkeita, jotka paitsi puhuttavat kansalaisia, myös parantavat asukkaiden viihtyisyyttä, edesauttavat uusien työpaikkojen syntymistä, rakentavat parempaa kaupunkikuvaa tai muuten lisäävät kaupungin vetovoimaa.” Koivistolla tosin oli mielessä Lutakon asfalttiaavikko ja tunneli. Niiden vetovoimaisuudesta olen eri mieltä, mutta siitä olen samaa mieltä että Jyväskylä tarvitsee elinvoimaa tuovia kaupunkikehityshankkeita. Kankaan halki virtaava viihtyisä kaupunkijoki voisi olla juuri sellainen.

Pitkästä uomasta esitettyjä kustannuslaskelmia on syytä tarkastella kriittisesti.

Jyväskylän Energialta kysyttiin, paljonko sille pitäisi maksaa jotta voimalan toiminta lakkautetaan. Vastaus oli, että he voisivat myydä koko laitoksen liiketoimintoineen pois 1.5 miljoonalla. Silti laskelmissa yhä kummittelee 7.2 miljoonan summa, joka JE:lle muka pitäisi maksaa tulonmenetyskorvauksina 144 000 €/vuosi 50 vuoden ajalta. Arvioista siis ainakin nuo 5-6 miljoonaa ovat tukevasti tyhjän päällä. Kun vielä otetaan huomioon kustannusten lisäksi myös hyödyt, hanke ei olekaan niin kallis.

Jokiuoma kannattaisi toteuttaa mahdollisimman pian. Silloin joki nostaa tonttien arvoa ja kaupunki saa investoinnistaan hyvän tuoton myymällä rakennusoikeuksia rakennusliikkeille. Jos on vain tyhjä monttu, johon ehkä joskus saattaa tulla joki, tämä hyöty jää saamatta.

Hankepäällikkö ei kuitenkaan usko, että joki lisäisi alueen
arvostusta ja siten rakennusoikeuksien hintaa. Tätä oli kysytty kahdelta rakennusliikkeeltä. Mutta eiväthän rakennusliikkeet ole mikään puolueeton taho, jolta kaupungin kannattaa kysyä omaisuutensa arvoa; nehän joka tapauksessa myyvät asunnot markkinahintaan ja tietysti haluavat ostaa rakennusoikeudet halvalla ottaakseen välistä mahdollisiman suuren siivun.

Kustannuksissa ja uoman teknisessä toteutuksessa on vielä paljon avoimia kysymyksiä, jotka tulisi selvittää ennen päätöksentekoa.
Kustannuksiakaan ei pidä laskea vain ensi vuoden talousarvion kannalta vaan vuosikymmenien aikajänteellä. Nyt tehdään päätös, joka vaikuttaa kauas tulevaisuuteen.

* * * * * *


Luonnonsuojeluyhdistyksen Olli Kotro uittaa kaksi järvitaimenta Tourujoen vedessä, jotta ne leimautuisivat jokeen.


Heikki Susiluoma, Olli Kotro ja Kati Tunkkari pitelevät taimenia, joilla on apulaiskaupunginjohtaja Timo Koiviston ja hankepäällikkö Anne Sandelinin kasvot.


Puhkupillit soittivat hartaita säveliä, mm. ”Sua kohti Herrani”.


Kalataiteilija teoksineen. Keskisuomalaisen kuvaaja Riikka Kaakkurivaara.

Virtavesiasiantuntija Anssi Eloranta piti lopuksi pitkän puheen ja veti opastetun kiertueen joenvarressa.


Tourujoki kulkee hautausmaan kulman kohdalla syvässä rotkossa. Tähän kohtaan on suunniteltu siltaa pyöräbaanan jatkeeksi. Olisihan se hienoa jos uutta siltaa ei tarvittaisi vaan Kinakujan silta riittäisi pyörä- ja jalankulkuliikenteelle sittenkin kun Kankaalla asutaan ja tehdään töitä, mutta epäilen että se kävisi kovin ahtaaksi…

2 Responses to “Mielenosoitus Tourujoella”

  1. Heikki Susiluoma sanoo:

    Silta-asiasta sen verran, että voimalaitoksen kohdalta kulkeva silta on erittäin vähäisellä käytöllä ja uskon että niin vilkasta liikenne ei näillä kahdella sillalla voi olla että miljoonasiltaa tarvittaisiin. Näin lähellä keskustaa ei myöskään tar itse ajaa baanavauhtia, niin että ehtii väistellä jalankulkijoita ;-)

  2. Virpi sanoo:

    YLEn Areenassa on maanantain Keski-Suomen uutiset. Klo 18 lähetyksessä on pätkä Tourujoesta ajalla 0:57 – 1:13. Ihan viime sekunneilla kuvassa vilahtaa joku vihreätakkinen blondi mikrofoni kädessä, mutta ääni ei kuulu. http://areena.yle.fi/tv/2273832
    Klo 19 lähetyksessä Tourujoki-asiaa on aikavälillä 1:54 – 4:50. Anssi Elorantaa haastatellaan. http://areena.yle.fi/tv/2273896