Poliittinen ohjelma uudistuu

Vihreän liiton poliittinen ohjelma tulevalle eduskuntakaudelle 2015–18 on hyväksyttävänä ensi viikonlopun puoluekokouksessa Jämsässä. Menen kokoukseen Vihreän miesliikkeen (!) edustajana ja myös ohjelmatyöryhmään Keski-Suomen Vihreiden edustajana.

Ohjelmaluonnosta on työstetty pitkään ja teksti on mielestäni suurimmalta osin varsin onnistunut. Siinä on paljon hyviä ja konkreettisia linjauksia, joiden takana voin mielelläni seistä:

  • Siirretään verotuksen painopistettä ansiotulojen verotuksesta kulutuksen ja ympäristohaittojen verotukseen progressio säilyttäen.
  • Otetaan käyttöön kaivosvero.
  • Otetaan käyttöön kaikille työikäisille maksettava perustulo, joka tekee työn vastaanotosta kannattavaa.
  • Hankintadirektiiviin säädetään mahdollisuus käyttää kilpailutuskriteerinä tilinpidon läpinäkyvyyttä ja olla käyttämättä veroparatiiseja hyödyntäviä yrityksiä.
  • Puolustetaan uskonnon vapautta ja varmistetaan, että valtio kohtelee kaikkia maailmankatsomuksia tasavertaisesti.
  • Verovaroin tuotetut tilastotiedot, tutkimukset, ohjelmistot ja muut teokset avataan vapaaseen käyttöön avoimella lisenssillä.

Teksti on kuitenkin kovin pitkä, lähes tuhat riviä 26 sivulla, ja sieltä löytyy korjattavaakin. Muutaman allaolevista muutoksista ajattelin esittää puoluekokouksessa käsiteltäviksi, tai kannattaa jos joku muu tekee saman muutosesityksen (luonnosteksti rivinumeroineen, ehdottamani muutos ja perustelu):

116
LISÄYS (ympäristö- ja ilmastotavoitteiden toteutuskeinojen listaan):
7. Edistetään biokaasun tuotantoa ja jakeluverkoston kehittämistä.

135 8. Otetaan käyttöön ruuhkamaksut suurilla kaupunkiseuduilla.
LISÄYS: Maksujärjestelmä on toteutettava yksityisyydensuojaa vaarantamatta.
Perustelu: satelliittipohjainen paikannusjärjestelmä, jollaista on ehdotettu, keräisi tarpeettomasti tietoa ihmisten liikkumisesta.

173 4. Edistetään kasvisruoan kulutusta lisäämällä neuvonnan ja tukien avulla proteiinikasvien
174 viljelyä ja jalostusta elintarvikkeiksi sekä leikkaamalla eettisesti ongelmallisimman
175 eläintuotannon tukia.
176 Kasvisruoka on eettistä, ekologisista ja ilmastoystävällistä. Edistetään lihalle vaihtoehtoisia
177 valkuaisen lähteitä sekä edistetään niiden tuotantoa ja käyttöä.
POISTO: r. 176–177.
Perustelu: Esim. Brasiliasta tuotu soija ei ole eettisesti eikä ekologisesti kestävä vaihtoehto, joten väite on vähintäänkin epätarkka yleistys. Jälkimmäinen lause on sekava ja turhaa toistoa.

187 Eläinten tuotannossa siirrytään
188 luomustandardin mukaisiin eläintenpitonormeihin.
LISÄYS: Luomustandardeja on tarkennettava erityisesti poistamalla maininta homeopatiasta.

665 Vihreät on feministinen puolue, joka edellyttää, että
666 kaikessa päätöksenteossa arvioidaan sukupuolivaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset.
POISTO: r. 665
Perustelu: Feminismi tarkoittaa naisten etujen ajamista. Itse kannatan sitävastoin sukupuolten tasa-arvoa. Lauseen loppuosa (r.666) riittää.
[edit 5.6.:] Toinen perustelu: Feminismi-sana on moniselitteinen. Linjataan mieluummin vain Vihreiden tavoitteita ja jätetään tavoitteiden mahdollinen yhteys erinimisiin ismeihin kunkin lukijan itse pääteltäväksi.

691 5. Pörssiyhtiöiden hallituksiin sovelletaan 40 prosentin sukupuolikiintiötä.
POISTO: r. 691
Perustelu: sukupuolikiintiöt eivät edistä tasa-arvoa vaan päinvastoin syrjivät ihmisiä.

694 Valtion tulee varata riittävät resurssit sopimuksen edellyttämiin toimiin ja palveluihin mm. kattavan
695 turvakotiverkoston, matalan kynnyksen tukikeskusten ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista
696 työtä koordinoivan toimielimen perustamiseen.
MUUTOS: ”naisiin kohdistuvan väkivallan” –> ”lähisuhdeväkivallan
Perustelu: vastustetaan lähisuhdeväkivaltaa, kohdistuipa se miehiin tai naisiin.

800 4. Lasketaan kansalaisaloitteen, äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden ikäraja kaikissa vaaleissa
801 16 vuoteen.
POISTO
Perustelu: Voisin kannattaa täysi-ikäisyyden laskemista 16 vuoteen, jolloin nuorella olisi sitten kaikki aikuisten oikeudet ja velvollisuudet. Mutta olisi ristiriitaista, jos laeista ja verorahojen käytöstä olisi päättämässä ihmisiä jotka eivät itse saa täysivaltaisesti päättää omistakaan asioistaan (avioitumisesta, kirkkoon kuulumisesta, taloudellisista sopimuksista yms) ilman huoltajan suostumusta.

937 4. Suomi painottaa kehityspolitiikassaan ihmisoikeusperusteisuutta, demokratiakehityksen
938 tukemista, koyhyyden vähentämistä ja eriarvoisuuden vähentämistä, kestävää kehitystä ja […]
LISÄYS: luonnon ja ympäristön suojelua

951 Edistetään reilua kauppapolitiikkaa suhteessa kehitysmaihin
POISTO: ”suhteessa kehitysmaihin”
Perustelu: Edistetään reilua kauppapolitiikkaa, piste. Listassa on asioita jotka eivät liity kehitysmaihin.

969 1. Suomessa siirrytään valikoivaan, lyhyempään ja sukupuolineutraaliin asevelvollisuuteen.
970 Ihmisoikeus- ja tasa-arvonäkökulmien perusteella on syytä siirtyä vapaaehtoiseen ja
971 sukupuolineutraaliin asepalvelukseen. Lyhyempi asepalvelus myös nopeuttaa nuorten
972 työmarkkinoille pääsyä, millä on positiivisia vaikutuksia valtiontalouteen sekä kestävyysvajeeseen.

MUUTOS: Suomessa siirrytään sukupuolineutraaliin maanpuolustukseen. Ihmisoikeus- ja tasa-arvonäkökulmien perusteella on syytä siirtyä joko vapaaehtoiseen ja sukupuolineutraaliin asepalvelukseen tai yleiseen maanpuolustusvelvollisuuteen, joka koskee kaikkia sukupuolesta, asuinpaikasta ja uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta ja jonka voi suorittaa ase- tai siviilipalveluna.

Perustelu: Pohjateksti on ristiriitainen: ei voi olla yht’aikaa vapaaehtoista asepalvelua ja asevelvollisuutta. On epäselvää, mitä ”valikoiva asevelvollisuus” tarkoittaa. Asepalveluksen ajallinen lyhentäminen ei sovi tavoitteeseen vähentää suorittajien lukumäärää ja lisätä heidän osaamistasoaan.

* * *

Kaiken kaikkiaan ohjelmaluonnos on siis aika hyvä, mutta noilla muutoksilla siitä tulisi vielä parempi. Tekstissä on myös muutamia mietityttäviä linjauksia, kuten:

568 4. Hallitukselle valitaan tiedepoliittinen neuvonantaja.

Perustelut ja tavoitteet päätöksenteon ja tutkimuksen yhteistyöstä ovat hyviä, mutta tarvitaanko hallituksen ja tutkijoiden välille joku portinvartija? Sopiva henkilö kyllä voisi neuvonantajana saada aikaan paljonkin hyvää, mutta entä jos tehtävään valitaankin vaikka joku Pekka Himanen?

Luonnoksessa on myös mainittu joitakin asioita, jotka eivät oikeastaan kuuluisi poliittiseen ohjelmaan lainkaan, kuten:

578 2. Demokratiaa ja yhteisöllisyyttä lisätään koulutuksen kaikilla tasoilla.
579 Jäykät ylhäältä päin sanellut rakenteet ja tutkimuksen suunnat estävät ennalta-arvaamattomien
580 tutkimussuuntien löytymisen ja hidastavat koulutuksenkin kehittymistä. Erityisesti yliopistojen
581 tulee olla herkkiä erilaisille yhteiskunnan muutoksille, mutta tarkastella niitä kriittisesti.

Ketkä niitä jäykkiä rakenteita sanelevat? Yliopistoillahan on ja pitää olla vapaus itse hakea tutkimussuuntansa ja toimintakulttuurinsa. Käytännössä asioita saattaa ehkä joskus jarruttaa joku proffa, mutta tälle ei Suomen hallitus voi mitään – ellei sitten haluta esittää, että professorinvirat muutetaan määräaikaisiksi?

638 Koulujen pitää olla demokraattisia yhteisöjä. Lapsille ja nuorille on annettava valtaa ja vastuuta
639 heidän ikänsä karttuessa. Vanhemmat pitää saada mukaan kouluyhteisöön oppilaiden ja koko
640 koulun henkilökunnan kanssa.

Minusta tuollaiset asiat pitää jättää koulujen ja lasten vanhempien ihan keskenään lähidemokraattisesti hoidettavaksi – ei siihen tarvita valtiojohtoista ohjausta.

Muutamassa kohdassa sisällöllisesti hyvienkin linjausten kieliasu kaipaisi selkeytystä, esim.:

820 Meille kaikille kuuluvat tiedot ja teokset kuuluvat meidän kaikkien käyttöön.
–> Yhdessä maksamamme tiedot ja teokset kuuluvat meidän kaikkien käyttöön.

Näitä toki voi oikoa lopullisessa puhtaaksikirjoituksessa ilman muodollisia muutosesityksiäkin.

Comments are closed.