Poliittinen ohjelma uudistuu, osa II

Jämsän puoluekokouksessa hyväksyttiin Vihreiden poliittinen ohjelma eduskuntavaalikaudeksi 2015–2019. Ohjelmatekstiin tuli paljon hyviä muutoksia, kolme minunkin esittämääni: homeopatia pois luomukriteereistä, ruuhkamaksujärjestelmä ei saa loukata yksityisyydensuojaa, ja vastustetaan väkivaltaa sukupuolineutraalisti.

Ohjelmaluonnos rivinumeroineen sekä muutosesitystaulukko pdf:nä ja excelinä löytyvät puoluekokoussivun puolenvälin paikkeilta kohdasta Kokousasiakirjoja. Uusi ohjelmaversio, jossa hyväksytyt muutokset on tehty mutta teksti on vielä oikolukematon, löytyy täältä.

Ohjelmaluonnokseen tehtiin yli 500 muutosesitystä, joista n. 150 hyväksyttiin lauantain työryhmässä suoriltaan tai muokattuna ja 30 jätettiin äänestettäväksi salissa. Lisäksi kokousedustajat saattoivat vaatia haluamiaan kohtia äänestykseen. Kaikkiaan sunnuntaina oli n. 117 äänestystä.

Hyvinvoiva ympäristö ja ilmasto

Energiantuotantoa koskevaan kappaleeseen (54) lisättiin lause: ”Emme kannata uusien tekoaltaiden, kuten Kollajan ja Vuotoksen, rakentamista ja koskiensuojelulain avaamista.” Lause ”…ydinvoiman roolia Suomen energiantuotannossa ei tule lisätä” pysyi ohjelmassa, vaikka sen poistoakin joku esitti. Lauseen perään esitetty lisäys ”on luotava Saksan tapainen ohjelma ydinvoimasta luopumisesta siirtymäajan kuluessa” äänestettiin nurin. Liikenteen haittojen vähentämistä koskevaan kappaleeseen (60) tehty lisäysesitys ”Koska joukkoliikenne ei ulotu kaikkialle, tarvitaan sujuvaa liityntäpysäköintiä” ei — ihme kyllä — mennyt läpi.

Jaa mikä biokaasu?

Tavoitteen ”Sitoudutaan kunnianhimoiseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan” toteutuskeinolistaan esittämäni lisäys ”Edistetään biokaasun tuotantoa ja jakeluverkoston kehittämistä” (116) ei myöskään saanut kannatusta. Tämä oli jokseenkin käsittämätöntä, onhan biokaasu nyt kuitenkin tärkeimpiä keinoja paitsi vähentää CO2-päästöjä ja öljyriippuvuutta myös edistää maaseudun työllisyyttä. Tätä ihmeteltäessä minulle kerrottiin, että lisäys oli tarpeeton, koska biokaasu mainitaan jo toisaalla ohjelmassa.

Se mainitaan kyllä kohdassa ”Tuetaan uusia, innovatiivisia keinoja maatalouden ravinteiden kierrätykseen … Esimerkiksi tilakohtainen lannan biokaasutus tuottaa polttoainetta ja lannoitetta sekä vähentää ravinnepäästöjä” (180) mutta ei tuossa puhuta mitään jakeluverkostosta, jota ilman biokaasun käyttö liikennepolttoaineena jää ikäänkuin teoreettiseksi. Luulin näiden asioiden olevan kaikille ilmiselviä, mutta ilmeisesti olisi pitänyt vääntää lisää rautalankaa tekstiin ja pitää salissa puhekin biokaasusta.

Isoveli ei saa valvoa

Lauseen ”Otetaan käyttöön ruuhkamaksut suurilla kaupunkiseuduilla” perään esittämäni lisäys ”Maksujärjestelmä on toteutettava yksityisyydensuojaa vaarantamatta.” (135) hyväksyttiin jo työryhmässä suoriltaan. Sama lause on periaateohjelmassakin. Tässä olisi voinut vaatia konkreettisemminkin, että maksujärjestelmä ei saa perustua satelliittipaikannukseen, mutta sen läpimeno olisi ollut epävarmempaa.

Suojelurahaa

”Turvataan luonnon monimuotoisuus” -kohtaan lisättiin kvantitatiivinen 10% tavoite suojelluksi (metsä)pinta-alaksi sekä vaatimus soiden suojelun rahoituksesta (143-144). Petokorvauskohtaa (153-154) tarkennettiin muotoon ”Kehitetään petovahinkokorvauksia todennettavien vahinkojen korvaamisen sijasta sietopalkkioiden suuntaan kuten kotkien ja hylkeiden osalta jo on. Tämä kannustaa petojen suojeluun ja myöskin vähentää poronhoitajien työtaakkaa.” Poronomistajien saama rahakorvaus siis perustuisi alueella elävien susien, ahmojen ja karhujen lukumäärään eikä löydettyjen raatojen kuolinsyyntutkimukseen.

Ruoantuotannon ympäristökuormitusta koskevaan kohtaan tuli paljon erilaisia muutosesityksiä, joiden setviminen työryhmässä oli työlästä, mutta lopulta pohjaa muutettiin vain vähäsen. Oma esitykseni epätoden väitteen ”Kasvisruoka on eettistä, ekologista ja ilmastoystävällistä” poistamiseksi hylättiin.

Homeopatia pois

Sen sijaan esitykseni homeopatian poistamiseksi luomukriteereistä (188) pääsi mukaan — iloiseksi yllätyksekseni. Työryhmässä se hävisi mutta sai kuitenkin yli 1/3 määrävähemmistön (14-20) jotta se tuotiin saliin äänestettäväksi. Tämä oli yksi niistä viidestä saliäänestyksestä, joissa pohja kaatui — vieläpä niin suurella enemmistöllä, ettei punaisia ja vihreitä lappuja tarvinnut laskea. Uudessa ohjelmaversiossa (johon on vielä oikoluku tekemättä) lisäys on yhdistetty edeltävään lauseeseen näin:
”Eläinten tuotannossa on siirryttävä vähintään luomustandardit täyttävään eläintenpitoon samalla kun standardeja on kehitettävä yhä edelleen huomioimaan paremmin eläinten tarpeet ja oikeudet sekä erityisesti poistamalla maininta homeopatiasta sairaiden eläinten hoidossa.”

Vihreää työtä, taloutta ja verotusta

Tavoitteen ”Vahvistetaan julkista taloutta korjaamalla rakenteita” toteutuskeinoihin esitetty erinomainen lisäys ”Nostetaan julkishallinnon tuottavuutta parantamalla tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja karsimalla päällekkäisyyksiä” (266) tuli hylätyksi. Tämä oli yhtä käsittämätön tulos kuin biokaasun hylky. Kenen mielestä on ok, että tietojärjestelmät eivät toimi yhteen?
Ilmeisesti ihmiset ovat nukkuneet tässä kohdassa.

Varallisuusveron käyttöönotto (273) sen sijaan hyväksyttiin. Itse en ole vakuuttunut, että sillä saavutetaan mitään hyödyllistä mitä pääomatuloverotuksella ei voisi saavuttaa — varsinkin kun ohjelmaan hyväksyttiin myös lisäys pääomatuloveron kiristämisestä ja muuttamisesta progressiiviseksi (418).

Ei viiniä maitokauppaan

Ohjelmaluonnoksen linjaus ”Päivittäistavarakaupoissa sallitaan mietojen alkoholijuomien myynti” jäi työryhmässä vähemmistöön ja äänestettiin salissakin nurin. Viime vuonna aloitteena hyväksytty oluiden ja viinien ulosmyynti ravintoloista sentään pysyi ohjelmassa, ja nyt sallittiin myös olutmyymälät pienpanimoiden yhteydessä. (334-335)

Kauppojen aukioloajat vapaaksi

Kauppojen aukioloaikojen vapauttamisesta on keskusteltu pitkään ja hartaasti, ja nyt se hiukan yllättäen hyväksyttiinkin äänestyksessä: ”Vähittäiskaupan sekä palvelualojen liikkeiden aukiolorajoituksista luovutaan.”

Tasa-arvoista hyvinvointia ja laadukasta palvelua

Pilveä ja hepoa

Yksi eniten puhuttaneita lisäyksiä oli huumepoliittinen linjaus ”Huumausainepolitiikan painopiste siirretään rangaistuksista haittojen vähentämiseen. Rikoslaissa huumausaineiksi määriteltyjen laittomien päihteiden käytöstä ja hallussapidosta omaan käyttöön ei pidä rangaista. Lisäksi päihdeongelmaisten kuntoutukseen on kohdennettava lisää resursseja.” (444)

Työryhmässä joku toi esiin näkemyksen että tämän pitäisi koskea vain kannabista, ei heroiinia yms. kovempia huumeita. Esitys meni kuitenkin läpi. Salissa sitä vaadittiin äänestykseen — Ville Niinistö itse kiersi salissa lobbaamassa! — mutta se voitti saliäänestyksenkin, tosin niin täpärästi että äänet piti laskea.

Ohjelmaan hyväksyttiin toinenkin lisäys, jossa puhutaan vain ”pilvestä”: ”Kannabiksen käytön ja omaan käyttöön tapahtuvan hallussapidon sekä kasvatuksen rikosoikeudellisesta rangaistavuudesta on luovuttava.”

Työryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs perustelee blogissaan hyvin, miksi tämä on hyvä linjaus.

Tieto, sivistys ja kulttuuri

Tieto vapaaksi

Sivistyslukuun hyväksyttiin paljon pieniä lisäyksiä, mielestäni tärkeimpänä ”EU:ssa julkisella tuella tehty tutkimus on julkaistava open access (avoimen saatavuuden) julkaisussa.”

”Oma” uskonto pois kouluopetuksesta

Linjaus ”eriytetystä oman uskonnon opetuksesta tulee siirtyä kaikille oppilaille yhteiseen maailmankatsomustietoon” eri variaatioina on herättänyt paljon vastustusta myös periaateohjelman (2012) ja edellisen poliittisen ohjelman (2010) käsittelyssä. Nytkin siihen tehtiin muutosesitys, jossa linjattiin monisanaisesti uskonnonopetuksen sisältöä, mutta se äänestettiin nurin. Hyvä! Tosin elämänkatsomustieto lienee oikeampi termi.

Ihmisoikeuksia kunnioittava, yhdenveroinen ja demokraattinen yhteiskunta

Suuri Feministikeskustelu

Puoluekokousta edeltävällä viikolla ehdottelin ”F-sanan” poistoa eri nettikeskusteluissa. Vihreiden facebook-ryhmässä asiasta heräsi varsin monitahoinen keskustelu, ja perjantaina ohjelman lähetekeskustelussakin useissa puheenvuoroissa vaadittiin olemaan ”rohkeasti” feministejä kuten vasemmistoliittolaiset ja ruotsalaisetkin. En oikein ymmärrä miksi joku sana on noin tärkeä, varsinkin kun se tarkoittaa vähän mitä milloinkin.

Esitin siis lausetta ”Vihreät on feministinen puolue” (665) poistettavaksi, koska minusta on parempi vain linjata Vihreät tavoitteet ja keinot ja jättää lukijan itse päätettäväksi mitä ismiä ne hänen mielestään edustavat. Muutama muu esitti F-sanan korvaamista sanoilla ”tasa-arvoinen”, ”tasa-arvoa ajava” tms. Yhdesssä esityksessä lauseeseen olisi lisätty määritelmä: ”Vihreät on feministinen eli kaikenlaista sukupuolisortoa vastustava puolue”. Työryhmässä tämä määritelmä lavennettiin muotoon ”Vihreät on feministinen eli kaikenlaista sukupuolisortoa vastustava ja ihmiset sukupuolten kahleista vapauttava puolue” (joka menee minusta jo suorastaan surkuhupaisaksi).

Näitä äänestytettiin toisiaan vastaan pareittain, ja alkuperäinen F-lause voitti. Sama äänestyssarja käytiin läpi salissa, ja lopputulos oli sama.

Tuo F-lause ärsyttää minua monesta syystä. Se on turha tekstissä, jonka on tarkoitus kertoa potentiaalisille äänestäjille ja hallituskumppaneille, mihin me pyrimme. Sana viittaa etymologisesti ja historiallisesti naisliikkeeseen eikä ole siis millään muotoa sukupuolineutraali. Sanan käyttö vie huomiota itse asiasta. Harmillisesti jo sekin, että esittää sanaa poistettavaksi, herättää keskustelua ja siis vie huomion vihreän politiikan sisällöstä sanamagiaan.

Joku perusteli F-lausetta myös sillä, että Vihreät kuuluisi aatehistoriallisesti feministiseen perinteeseen. Meille, jotka olemme kuvitelleet Vihreyden aatehistoriallisten juurten olevan luonnonsuojelussa, tämä on melko outo ajatus ja kuulostaa samankaltaiselta kuin ”Suomi on kristitty maa” tai ”Suomi on kaksikielinen maa”. Monet suomalaiset eivät ole kristittyjä eivätkä kaksikielisiä, mutta tähän vastalauseeseen usein vastataan, että Suomi kuuluu kristilliseen ja ruotsinkieliseen kulttuuriperintöön. Vihreyden historiassa varmasti feminismilläkin on oma osansa, mutta minusta tällainen kulttuuri-imperialistinen lokerointi sopii huonosti ääneenlausuttuihin tavoitteisiin suvaitsevaisuudesta ja monikulttuurisuudesta.

Ohjelman tasa-arvo-luvussa on tasa-arvoinen avioliittolaki ja muita hyviä linjauksia mm. trans-ihmisten oikeuksista ja samaa sukupuolta olevien perheoikeuksista, mutta myös pari huonompaa linjausta:

Kiintiö syrjii

Esitin poistettavaksi vaatimusta sukupuolikiintiöistä pörssiyhtiöiden hallituksissa (691), mutta se hylättiin äänestyksessä. En ymmärrä miten se, että henkilövalintatilanteissa ihmisen sukupuoli on ratkaiseva kriteeri, edistää tasa-arvoa tai auttaa vapautumaan jäykistä sukupuolirakenteista

Kannatamme lähisuhdeväkivaltaa

Se, että Suomi ratifioi EN:n yleissopimuksen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa vastaan (692) ja perustaa työtä koordinoivan toimielimen, on toki ok. Se toimielin kyllä voisi samalla vaivalla vastustaa myös miehiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, joten ehdotin sanan ”naisiin kohdistuvan väkivallan” muuttamista ”lähisuhdeväkivallaksi”. Saman esityksen teki muutama muukin. Sitä vastustettiin työryhmässä mm. sillä perusteella että kyseinen sopimus edellyttää nimenomaan noita sanoja. Saliäänestyksessä muutosesityksemme kuitenkin voitti.

Kirkko eroon valtiosta

Valtion ja kirkon erityissuhteen purkua vaativa kappale (721-729) närästi Armon Vihreitä, ja heillä oli muutosesitys, jossa luovuttiin kirkon yhteisövero-osuudesta mutta vaadittiin sen sijaan valtionavustuksia ja verotusoikeuden laajentamista muillekin uskonnollisille yhteisöille. Koko kappaletta esitettiin poistettavaksi kokonaankin. Molemmat vastaesitykset äänestettiin nurin.

Ohjelmaan siis jäi alkuperäinen linjaus, joka on hyvä mutta sikäli huonosti muotoiltu, että lauseen ”kirkon lakisääteiset tehtävät tulee siirtää valtion ja kuntien hoidettavaksi” monet ovat ymmärtäneet väärin. Ajatuksena ei tietenkään ole lakkauttaa kirkon hautaustointa, nuoriso- ja diakoniatyötä tms. vaan että esim. hautapaikan järjestäminen kaikille olisi kunnan velvollisuus, ei kirkon. Kirkko saisi toki jatkaa omia toimintojaan omaehtoisesti kuten muutkin järjestöt. En ymmärrä, miten tämä olisi ”kirkkovastaista” saati jonkun uskonnonvapautta rajoittavaa.

Esinahat on suojeltava

Viime puoluekokouksessa Vihreä miesliike teki aloitteen, jossa olisi kriminalisoitu muut kuin terveydellisesti perusteltavissa olevat lasten ympärileikkaukset. Aloitetta ei hyväksytty, vaan se laimennettiin niin että leikkauksia pyritään vähentämään valistuksen kautta. Nyt ohjelmatekstiin (763) lisättiin lause ”Kaikki lasten ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset kielletään” suuren enemmistön äänin. Edistys edistyy!

Lapsetkin saa äänestää

Vaatimus kansalaisaloitteen, äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden ikärajan laskemisesta 16 vuoteen pysyi ohjelmassa, vaikka esitin sitä poistettavaksi. Voisin kannattaa täysi-ikäisyyden laskemista 16 vuoteen, jolloin nuorella olisi sitten kaikki aikuisten oikeudet ja velvollisuudet. Mutta olisi ristiriitaista, jos laeista ja verorahojen käytöstä olisi päättämässä ihmisiä jotka eivät itse saa täysivaltaisesti päättää omistakaan asioistaan (avioitumisesta, kirkkoon kuulumisesta, taloudellisista sopimuksista yms) ilman huoltajan suostumusta.

Kohti solidaarista EU:ta ja globaalipolitiikkaa

Asepalvelus vapaaehtoiseksi

Maanpuolustuksesta keskusteltiin paljon jo ennen kokousta. Esillä oli myös ”sukupuolineutraali kansalaisvelvollisuus”, joka voisi sisältää asepalvelun vaihtoehtona kriisinhallinta- ja siviilipalvelutehtäviä. Omassa esityksessäni sellainen malli oli vapaaehtoisen armeijan vaihtoehtona. Eniten kannatusta sai kuitenkin Vihreän Miesliikkeen mallin mukainen linjaus: ”Suomessa siirrytään vapaaehtoiseen ja sukupuolineutraaliin asevelvollisuuteen. Vapaaehtoinen asepalvelus kunnioittaa ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa sekä tukee kansantaloutta vapauttamalla osan nuorista nopeamin työmarkkinoille.” (969-972)

Itse hiukan epäilen systeemin toimivuutta, mutta on se varmasti parempi kuin nykyinen käytäntö ja myös parempi kuin käsitehirviö ”valikoiva asevelvollisuus”.

Esitys siviilipalvelusajan lyhentämisestä ja totaalikieltäytyjien vankeustuomioista luopumisesta (975) äänestettiin yllättäen nurin. Toki vapaaehtoisen asepalvelun myötä koko siviilipalvelujärjestelmä ja totaalikieltäytyjät katoavat kokonaan, mutta sen toteutumista odotellessa tämä olisi ollut ihan hyvä muutos.

NATO?

Sokerina pohjalla päätettiin NATO-kannasta. Pohjatekstin jyrkkä ”Suomi ei hae NATO-jäsenyyttä tulevalla vaalikaudella” vaihdettiin loivempaan. Tarjolla oli esitys em. lauseen poistosta kokonaan ja kaksi vaihtoehtoista muotoilua. Saliäänestyksessä voitti – suurella enemmistöllä – eri muotoilu kuin työryhmässä: ”Nykytilanteessa Vihreät ei kannata Suomen NATO-jäsenyyttä. Olennaisesti muuttuneessa tilanteessa Suomen NATO-jäsenyyshakemuksen jättämisestä tulee järjestää kansanäänestys.”

* * * * *

Joku oli laskenut, että salissa tehtiin 117 äänestystä, joista vain viidessä työryhmän esitys kaatui. Tämä osoittaa, että 41-jäseninen työryhmä oli kohtuullisen edustava pienoismalli 400:lle puoluekokousedustajan joukolle. Ne viisi olivat:

  • homerakennukset (136)
  • homeopatia (188)
  • lähisuhdeväkivalta (695)
  • naiset rauhantyössä (855)
  • Nato-kanta (981)

Homeopatia ja NATO ratkesivat selvällä enemmistöllä, muissa tulos oli niin tasainen että äänet piti laskea. Nämä kaikki olivat äänestyksessä jo työryhmän esityksestä; yksikään salissa äänestykseen vaadittu kohta ei muuttunut.

Comments are closed.