Kaupunkirakennelautakunta 12.2.2013

– valitsi Vihreät viherryhmään;
– tutustui Jyväskylän joukkoliikennnesuunnitelmaan;
– hyväksyi Keski-Suomen liikennesuunnitelman aiesopimuksen;
– korotti satama- ja venepaikkamaksuja 3%

Olin kokouksessa (*) Marja Kuparin varajäsenenä. Ennen varsinaista kokousta apulaiskaupungininsinööri Kari Ström esitteli Jyväskylän joukkoliikennesuunnitelmaa. Bussiliikenne tulee kilpailutettavaksi, ja sen osuutta liikennemuodoista on tavoitteena nostaa 5% –> 7%. Keskustelussa nousi esiin biokaasu, jota sekä luottamushenkilöt että viranhaltijat tuntuivat pitävän tavoiteltavana asiana.

(§46) Lautakunta nimesi keskuudestaan jäsenen ja varajäsenen kaupungin viherryhmään. Marja Cu valittiin varsinaiseksi edustajaksi yksimielisesti. Olin olettanut, että varajäsen otettaisiin jostain muusta puolueesta, mutta yllättäen minua ehdotettiin varajäseneksi. Suostuin tietysti, joten nyt meillä siis on vankka vihreä edustus kaupungin viherryhmässä. (Marja on ammatiltaan puutarhuri, kun taas minä en saa kaktustakaan pysymään elossa.)

(§53) Keski-Suomen liikennesuunnitelman aiesopimuksesta keskusteltiin. Paperissa on hyviä, vihreitä tavoitteita: ympäristöystävällisten kulkumuotojen osuuden lisääminen, maankäytön ja liikenteen suunnittelu kokonaisuutena, jne. Kuitenkin kärkihankkeena esitetään valtatie 4:n ”kehittäminen” (leveämmäksi, nopeammaksi, ehkä paikoin moottoritieksi). (**)

Mielestäni tämä ei olisi suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaista, koska nopeat tieyhteydet lisäävät autoilun houkuttelevuutta ja siten liikennettä, jolloin päästöt lisääntyvät ja liikenteen sujuvoituminenkin jää lyhytaikaiseksi. Kaupunkirakenne hajautuu, koska kauppoja kannattaa rakentaa entistä kauemmas tienvarteen.

Siksi ehdotin pohjaesitykseen lisättäväksi ehdon:

kaupunki sitoutuu edistämään ensisijaisesti hankkeita, jotka lisäävät terveellisten ja ympäristöystävällisten kulkumuotojen osuutta liikenteestä. Näin myös tarve investoida valtateiden kehittämiseen vähenee.

Keskustelussa moni suhtautui myönteisesti ympäristönäkökohtiin, mutta piti kuitenkin nelostien kehittämistä elintärkeänä, koska elinkeinoelämä jne. Esitykseni ei siis saanut kannatusta ja raukesi.

– – – – – –

(*) Kaupungin tiedote, esityslista ja liitteet.

(**) Vaajakosken moottoritietä koskeva keskustelutilaisuus, lausunto ja mielipidekirjoitus vuodelta 2010.

2 Responses to “Kaupunkirakennelautakunta 12.2.2013”

  1. anonyymi sanoo:

    Onko kukaan motarihanketta puolustava viitsinyt esittää minkäänlaisia arvioita/ hyöty-kustannuslaskelmia tuosta asfaltin leventämisestä? Vahva veikkaukseni on, että samalla rahalla saataisiin huomattavasti suurempi hyöty, myös elinkeinoelämälle, investoimalla se johonkin aivan muuhun tai yksinkertaisesti keräämällä vähemmän veroja.

  2. Virpi sanoo:

    Hyvä kysymys! Tuota samaa minäkin olen ihmetellyt. Muutamien kymmenien tai satojen tuhansien eurojen säästöjä haetaan kirjastoista, kouluista ja sosiaalipalveluista, mutta tiehankkeisiin on varaa laittaa kymmeniä miljoonia. Ja tosiaan todistustaakka pyritään kääntämään nurin: motarihankkeiden vastustajien odotetaan osoittavan, että elinkeinoelämä ei romahda vaikka ajettaisiin nykyisentasoisilla teillä.