Tourujoki vapaaksi?

Tourujoki on vuosisatoja sitten kulkenut mutkitellen ja koskisena Palokka- ja Jyväsjärven välillä. Kun Kankaan paperitehdas rakennettiin 1800-luvulla, joki oikaistiin kulkemaan tehtaan länsipuolitse kanavaan ja padottiin vesivoiman tuotantoa varten.

Nyt kun paperitehdas lopetti toimintansa ja Kangasta ollaan kaavoittamassa asuinalueeksi, myös joen linjausta on mietitty palautettavaksi alkuperäiseen uomaansa. Tällöin joki kulkisi suojeltavan tehdasrakennuksen itäpuolitse ja paikoin alitse. Tämä aiheuttaisi teknisiä pulmia, varsinkin jos samalla aiotaan rakentaa pysäköintiluola.

Parempi suunnitelma on kierrättää Tourujoki pitempää mutkaa myöten Kankaan ns. sydämen ympäri ns. viherkehää myöten, jossa myös pyörätie kulkee. Suojeltavan tehtaan lähelle tulisi putous ja kalatie mutkaan, jossa ”uusvanha” uoma yhtyy nykyiseen uomaan luonnonsuojelualueen reunassa.

Kartat on kopioitu kaupungin maisema-arkkitehdin tekemästä selvityksestä ”Kangas: Tourujoki — uoman palauttamisen vaihtoehdot ja arviointi” (3.53 MB).

Uhanalainen taimen pääsisi nousemaan vanhaan kutujokeensa. Melontaharrastajaakin ilahduttaisi mahdollisuus meloa kaupungin halki Palokkkajärveltä Jyväsjärven puolelle. Putouksen kohdalla toki kajakkia pitäisi pienen matkaa kantaa.

Tourujoessa asuu piisamejakin.

Vanhaa vesivoimalaakin on ajateltu käytettävän ”ekoenergian” tuottamiseksi alueelle. Tällöin vettä ei kuitenkaan riittäisi pitkää reittiä kiertävään jokeen, vaan asuinalueen kautta voitaisiin vetää vain viitteellinen ”kaupunkivesiaihe”. Toisaalta voimala tuottaa sähköä vain vaatimattomalla 0.62 MW maksimiteholla (0.2 – 0.4 MW keskiteholla, eli koko vuodessa Keljonlahden päivätuotannon verran) ja olisi joka tapauksessa käyttöikänsä lopussa parinkymmenen vuoden päästä. Voimalasta luopuminen olisi halpa hinta viihtyisästä kaupunkijoesta.

Luontopolun kohdalla jyrkkä jokitörmä sortui vuonna 2009. Joen virtauksen säännöstely voimalan tarpeita varten altistaa osaltaan eroosiolle. Kuva on otettu 18.9.2011, jolloin paikka oli juuri korjattu.

Comments are closed.