Moottoritie on turha

Tiehankkeen perustelutekstistä kopioitu väite, että Vaajakosken ja Kanavuoren välillä ruuhkat aiheuttaisivat ”jopa kymmenien minuuttien viivästyksiä”, ei ole tutkimustiedoin perusteltavissa.

Kokoomuksen Toivakan ja Jyväskylän järjestöjen puheenjohtajat Jorma Staudinger ja Eeva-Kaisa Rouhiainen kirjoittivat valtatie 4:n uusista linjauksista Vaajakosken ja Toivakan alueilla. Kirjoituksessa perustellaan tiehanketta mm. väitteellä, että Vaajakosken ja Kanavuoren välillä ruuhkat aiheuttaisivat ”jopa kymmenien minuuttien viivästyksiä”.

Tämä ja moni muu kohta on kopioitu lähes sanatarkasti hankkeen perustelutekstistä sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa, joka oli vast’ikään lausuntokierroksella.

Vastauksena tiedusteluuni, mihin tutkimuksiin väite kymmenien minuuttien viivytyksistä perustuu, sain hankkeesta vastaavalta Keski-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueelta (ent. Tiehallinto) Ajoneuvohallintokeskuksen julkaisun ”Vaajakosken kiertoliittymän toimivuus ja parantaminen, muistio 5.8.2008”.

Selvityksen mukaan viivytys Kanavuoresta Vaajakosken suuntaan ajettaessa oli vilkkaimman ruuhkahuipun aikana perjantaina 23.5.2008 klo 15-16 keskimäärin 340 sekuntia per ajoneuvo – siis runsaat viisi minuuttia, ei ”kymmeniä minuutteja”. Tuolloin Vaajakosken liikenneympyrä oli vielä yksikaistainen. Muistiossa ennustettiin, että ympyrän parantaminen kaksikaistaiseksi lyhentäisi viivytyksiä kymmeniin sekunteihin. Seurantatutkimusta ei ole tehty nyt, kun liikenneympyrä on parannettu kaksikaistaiseksi, joten tutkittua tietoa todellisista nykyisistä ruuhkaongelmista ei ole.

Tutkimuksen mukaan kymmenien minuuttien viivästyksiä ei siis ollut edes silloin kun ympyrä oli yksikaistainen, saati nyt. Millähän muilla virheellisillä väitteillä tämän ja muidenkin ohitusteiden tarvetta onkaan perusteltu?

Asuintaajamaa halkova ja Kanavuoren Natura-alueesta 2-3 hehtaaria lohkaiseva moottoritie aiheuttaisi pahoja melu-, päästö- ja maisemahaittoja. Ilman sitä Vaajakoski voisi kehittyä viihtyisäksi asuinalueeksi, josta olisi myös ympäristöystävällinen ja nopea lähijunayhteys Jyväskylään. Uusi tie taas hajauttaisi yhdyskuntarakennetta, jolloin palvelut ja työpaikat jäisivät pitkien automatkojen taakse. Tällainen kehitys olisi ekologisesti kestämätöntä.

Ympäristöä ei pidä silpoa yhä vain pienempiin asfaltin väliin jääviin kaistaleisiin vain siksi, että kuvitellaan ”elinkeinoelämän” etujen sitä vaativan.

Moottoritien mahdollistava kaava jo kumottiin Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa, koska sen ei katsottu turvaavan terveellistä ja viihtyisää elinympäristöä. Mutta tämä ei näköjään estä ajamasta tietä kuin käärmettä pyssyyn, vaikka sitten virheellisin perusteluin.

Virpi Kauko, FT
Jyväskylä

* * *

Tämä mielipidekirjoitus julkaisiin Keskisuomalaisessa 13.4.2010. Kirjoituksen yhteydessä julkaisiin kuva Vaajakosken liikenneympyrästä sekä seuraava kuvateksti:

TIEHANKE Vaajakosken liikenneympyrän sujuvuuden seurantatutkimus olisi nyt tarpeen uusia.

Tags: ,

Comments are closed.