Valtuustoaloite katosi kuin taikurin esityksessä

Valtuuston puolilleöin venyneessä kokouksessa 2.12. talousarvio-pykälän varjoon jäi Vihreän ryhmän ym. kesäkuussa tekemä valtuustoaloite Tourujoen pitkän uoman toteuttamisesta mahdollisimman pian. Päätösesitys

”Kaupunginvaltuusto merkitsee kaupunkirakennelautakunnan selvityksen tiedoksi ja toteaa tehdyt toimenpiteet riittäviksi.”

on tyypillinen esimerkki jargonista, jolla on tapana ilmaista, että asialle ollaan oltu tekevinään jotakin ja nyt se voidaan unohtaa.

Valtuustoaloitteen sisältöhän oli, että kaupunkirakennepalveluiden teettämä suunnitelma Kankaan alueen rakentamisesta ja siihen liittyvästä Tourujoen ohjaamisesta uuteen, järvitaimenen lisääntymisen mahdollistavaan uomaan toteutettaisiin mahdollisimman pian eikä vasta joskus 2040-luvulla kuten on esitetty.

Kaupunkirakennelautakunta ei ole tehnyt eikä teettänyt Tourujoesta mitään selvitystä, vaan päätösesityksessä tarkoitettaneen lautakunnalle ilmoitettuja, kauniisti sanottuna epätarkkoja kustannusarvioita, joista kirjoitin syyskuussa. Epäselväksi jää, mitä ovat ne päätösesityksessä mainitut ”toimenpiteet”?

Aloite tuotiin lautakuntaan saatteella, että ”Lautakuntien tulee käsitellä talousarvioon mahdollisesti vaikuttavat aloitteet ennen talousarviolausuntonsa antamista.” Sitten ravisteltiin hihasta jotain kustannusarvioita ja hyväksytettiin lausunto: ”Kaupunkirakennelautakunta esittää lausuntonaan valtuustoaloitteesta, ettei Tourujoen uoman rakentamista ole tarpeen selvittää enempää vuoden 2014 toimenpiteiden osalta. Uoman rakentaminen mahdollistetaan kaavoituksessa ja varsinaiseen rakentamiseen palataan alueen rakentumisen ollessa sille otollisessa vaiheessa.”

Minäkin erehdyin kokouksessa luulemaan, että aloitetta käsiteltiin nyt vain ensi vuoden talousarviovaikutusten näkökulmasta ja aloitteeseen kokonaisuutena palattaisiin myöhemmin. Koska aloitteella ei tosiaan olisi mitään talousvaikutuksia vielä ensi vuonna, en sitten tehnyt edes muutosesitystä. Nyt sitten todetaankin valtuustolle, että aloite on käsitelty lautakunnassa ja aloite on sen myötä loppuunkäsitelty.

Hämmästyttävässä byrokraattisessa manööverissä aloitteemme siis todettiin mahdollisesti ensi vuoden talouteen vaikuttavaksi ja tällä perusteella käsiteltiin ainoastaan ensi vuoden talousarvion näkökulmasta. Muilta osin se jätettiin yksinkertaisesti käsittelemättä!

Harkitsimme asian palauttamista valmisteltavaksi siten, että aloite käsitellään kunnolla kokonaisuutena eikä vain yhdestä kapeasta näkökulmasta. Päädyimme kuitenkin siihen, että koko aloiteprosessin käynnistäminen uudelleen olisi tarpeettoman rankka toimenpide (siitäkin huolimatta, että siihen ei tähänkään mennessä juuri liene käytetty virkamiesten työaikaa) ja parempi olisi ehkä tehdä uusi, täsmällisemmin muotoiltu aloite, ellei jokiuoma ala edistyä.

Kirjoitimme ryhmässä yhteisvoimin puheenvuoron, jossa vain kritisoidaan aloitteen käsittelytapaa. Maia kävi puhumassa, mutta joutui kokouksen pitkittyessä tiivistämään puheensa allaolevaa tekstiä lyhyemmäksi. Toivottavasti olennaisin kuitenkin välittyi valtuustolle.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Vihreä valtuustoryhmä teki viime kesäkuussa aloitteen Tourujoen uuden uoman ja Kankaan alueen rakentamisesta suunniteltua nopeammalla aikataululla. Aloitteen allekirjoitti 18 valtuutettua eri ryhmistä.

Aloitettamme ei ole käsitelty asianmukaisella tavalla. Päätösesityksen mukaan ”Kaupunginvaltuusto merkitsee kaupunkirakennelautakunnan selvityksen tiedoksi ja toteaa tehdyt toimenpiteet riittäviksi.” Herää kysymys, minkä selvityksen? mitkä toimenpiteet?

Kaupunkirakennelautakunnalle valtuustoaloite esiteltiin syyskuussa jostakin syystä vain vuoden 2014 mahdollisten talousarviovaikutusten näkökulmasta. Aloitteessa ei kuitenkaan ole kysymys vain ensi vuoden talousarviosta vaan paljon pidemmän aikavälin kaupunkisuunnittelusta. Mielestämme aloitteen käsittelyn ajankohta ei ollut valittu parhaalla mahdollisella tavalla.

Aloitteen vastauksen tiedot perustuvat arvioihin, jotka tulisivat selkiytymään tulevan vuoden alussa tehtävässä selvityksessä. Lisäksi vastauksessa puhutaan kunnallistekniikan yleissuunnitelmasta, joka valmistuu marraskuussa 2013. Miksi aloite käsiteltiin jo nyt, vaikka todellista tietopohjaa ei ole vielä saatavilla?

Esittelytekstin mukaan ”uuden uoman kokonaiskustannukset ovat tämän hetkisen laskelman mukaan noin 10–12 M€.” Kaupunkirakennepalveluiden huhtikuussa päivittämässä raportissa “Kangas-Tourujoki: Uoman palauttamisen vaihtoehdot ja arviointi” sen sijaan arvioidaan uoman rakennuskustannuksiksi 3,5 M€ siltoineen ja maansiirtoineen.

Lautakunnalle ilmoitetussa 10-12 M€ summassa onkin mukana itse uoman kustannusten lisäksi arvioita vanhan vesivoimalan purkukustannuksista, kaupungin omistamalle Jyväskylän Energialle ehkä maksettavista korvauksista yms. Vastauksessa aloitteeseen olisi ollut hyvä avata tarkemmin, mihin nämä summat perustuvat.

Olemme huolissamme siitä, että kaupunginvaltuustolle tuodaan hyväksyttäväksi aloitteen vastaus, joka pohjautuu vaillinaisiin tietoihin. Aloite on käsiteltävä kokonaisuuteena, ei vain ensi vuoden talousarvion kannalta.

Moitimme ylimalkaista tapaa, jolla aloitteeseen on vastattu viittaamatta edes selvitykseen, joka on tarkoitus aloittaa vuoden alussa. Odotamme Tourujoesta tehtävän selvityksen tulokset, jotta saisimme aiheesta luotettavampaa tietoa. Aloitteeseen on saatava asianmukainen vastaus kunnolla perusteltuine kustannusarvioineen.

One Response to “Valtuustoaloite katosi kuin taikurin esityksessä”

  1. […] ns. jakeluun myöskään valtuustoaloitettamme käsiteltäessä lautakunnassa 25.9.2013 eikä valtuustossa 2.12.2013. Tästä herääkin kysymys, kuinka paljon päättäjiltä menee yksinkertaisesti ohi asioita, joita […]