Lämpenemisen pysähtymistä odotellessa…


Ilmasto”skeptikoiden” väitteistä huolimatta maapallo on valitettavasti lämmennyt tälläkin vuosituhannella.

…ei kannata pidätellä hengitystä

Matti Virtanen väittää Skeptikossa 2/2013, ettei maapallolla ole tapahtunut lämpenemistä vuoden 1997 jälkeen lainkaan, eikä tilastollisesti merkitsevässä määrin v. 1995 jälkeen. Väitteensä tueksi hän esittää NASAn nettisivulta [1] poimitun graafin [1.1] maan ja meren pintalämpötilojen kuukausittaisesta vaihtelusta vuosina 1996–2013.

Edestakaisin sahaavasta graafista ei silmämääräisesti voi kovin paljon päätellä, mutta samalta sivulta löytyvästä numeerisesta datasta [1.2] voi jo enemmän. Kuukausittaisten keskilämpötilojen lisäksi kannattaa tarkastella esim. 12 kk juoksevaa keskiarvoa. Näin ylimääräinen vuodenaikaisvaihtelun kohina tasoittuu ja käyrän suunta tulee paremmin näkyviin.

Maapallon kuukausittaiset keskilämpötilat ajalla 1996--2012 on merkitty keltaisin kolmioin ja 12 kk juoksevat keskiarvot punaisin vinoneliöin. Nousua on 0.10 celsius-astetta per vuosikymmen.

Väite on selvästi epätosi.

Vuoden 1997 globaali keskilämpötila oli 0.46°C yli pitkän ajan keskiarvon (*), mutta jo vuonna 1998 12 kk juokseva keskiarvo nousi lukemaan +0.65°C. Tämä lämpöennätys rikkoutui 2005–06, 2007 ja 2010. Mittaushistorian lämpimin 12 kk jakso oli v. 2009–2010 (+0.68°C), vaikka samaan aikaan osunut Auringon aktiivisuussyklin poikkeuksellisen syvä minimi on vaikuttanut viilentävään suuntaan. Koko 2000-luvun kylminkin vuosi (2008, +0.49°C) oli lämpimämpi kuin 1997.

Maapallo on siis viitattujen NASAn mittausten [1.2] mukaan lämmennyt vuoden 1997 jälkeenkin. Sama havainto on tehtävissä NASAsta riippumattomista, muiden tutkimuslaitosten mittauksista, esim. HadCRUT-datasta [2].

Apu-lehden n:o 45 7.11.2013 tiedesivulle (!!) oli poimittu sitaatti tästä kirjoituksestani Skeptikko-lehdestä n:o 3/2013.

Lämpötilan muutos ei välttämättä ole lineaarinen, mutta jollakin aikavälillä muutoksen suuntaa ja suuruutta usein arvioidaan mahdollisimman lähellä mittaustuloksia olevan suoran avulla. Aikavälillä 1970–2012 nousua on ollut 0.17°C vuosikymmenessä. Sadassa vuodessa maapallon keskilämpötila on noussut kokonaisen celsius-asteen verran, josta yli puolet 30 vuodessa. (Jos luku tuntuu pieneltä, voi miettiä, miltä tuntuvat 38 ja 39 asteen kuume.)

Hansen &al [3] ovat tutkineet globaalin lämpötiladatan epävarmuustekijöitä ja laskeneet vuosina 1960-2008 mitatun yhdistetyn maa- ja meridatan virheen keskihajonnaksi 0.025°C. Todennäköisyydellä 95% virhe on alle 0.05°C, eli 95%:n luottamustasolla yli 0.05:n celsius-asteen muutos on tilastollisesti merkitsevä. Vastaavasti 99%:n luottamustasolla virhemarginaali on +/- 0.13°C.

Lyhyehkölle välille 1996–2012 sovitetun suoran kulmakerroin on reilut 0.10°C vuosikymmenessä. Vuoden 1995 jälkeen maapallo on lämmennyt 40 vuoden keskivauhtia hitaammin, mutta kuitenkin vuosisadan keskivauhtia. Nousua on 0.18°C, mikä on tilastollisesti merkitsevää 99%:n luottamustasolla.

Välillä 1998–2012 nousua on vain 0.064°C vuosikymmenessä, eli noin 0.1°C vuoden 1997 jälkeen. Sekin on tilastollisesti merkitsevää 95%:n luottamustasolla.

Maapallon keskilämpötilaan vaikuttavat toki useat ilmiöt Auringon aktiivisuusjaksoista tulivuorenpurkauksiin, mutta nykyinen jyrkkä lämpenemistrendi ei selity ottamatta huomioon ihmistoiminnan tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä.

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus ylitti tänä keväänä 400 miljoonasosaa (=ppm) eli 0.4 promillea. (Jos luku tuntuu pieneltä, sitä voi verrata vaikkapa autoilijan veren alkoholipitoisuuteen.) Mannerjäähän tallentuneista ilmakuplista mittaamalla pitoisuus tunnetaan 800 000 vuoden ajalta, eikä se ole koko tuona aikana ennen 1950-lukua käynyt yli 300 ppm:n. Pitoisuus on korreloinut vahvasti sekä suoraan mitattujen että fossiiliaineistosta yms. pääteltyjen lämpötilojen kanssa.

Olisi tosiaan selitystä kaipaava asia, jos 2000-luvulla havaittu tasaantuminen jäisikin pysyväksi tai lämpötila jopa kääntyisi laskuun, vaikka CO2 -pitoisuus yhä jatkaa nousuaan. Mikä olisi se uusi, ennestään tuntematon ilmiö, joka nyt yht’äkkiä kumoaisi tunnettujen tekijöiden tunnetut vaikutukset?

Toki on mahdollista, että ilmastomallit osoittautuvat virheellisiksi ja koko ihmistoiminnan aiheuttama globaali lämpeneminen vääräksi hälytykseksi. Sehän olisi hyvä asia meidän kaikkien kannalta (myös ilmastotutkijoiden)! Mutta en pidättäisi hengitystäni sitä odotellessa.

Virpi Kauko, FT
skeptikko

* * * * *

(*) Lämpötilat ilmaistaan tilastoissa poikkeamina tietystä vertailuluvusta, joksi on NASAn GISS-datassa [1] valittu aikavälin 1951-80 keskiarvo, n. 14°C. Brittiläisessä HadCRUT-datassa [2] vertailuluku on vuosien 1961-90 keskiarvo, joka on noin kymmenystä suurempi.


NASA HadCRUT4
1 v 5 v 1 v 5 v
1992 0.19 0.29 0.10 0.20
1993 0.21 0.30 0.14 0.21
1994 0.29 0.29 0.20 0.19
1995 0.43 0.34 0.32 0.25
1996 0.33 0.43 0.18 0.33
1997 0.46 0.45 0.39 0.35
1998 0.62 0.44 0.53 0.34
1999 0.40 0.48 0.30 0.39
2000 0.41 0.52 0.29 0.41
2001 0.53 0.51 0.44 0.41
2002 0.62 0.54 0.49 0.44
2003 0.60 0.59 0.50 0.48
2004 0.52 0.60 0.45 0.50
2005 0.66 0.60 0.54 0.49
2006 0.60 0.58 0.50 0.47
2007 0.63 0.59 0.48 0.48
2008 0.49 0.59 0.39 0.48
2009 0.59 0.59 0.49 0.46
2010 0.66 0.57 0.55 0.46
2011 0.55 0.41
2012 0.57 0.45

Yhdistetyt maan ja meren pintalämpötilapoikkeamat
(vuoden keskiarvot ja 5 vuoden juoksevat keskiarvot)

Viitteet:

[1] NASAn lämpötilamittaustuloksia:
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/

[1.1] Kuukausittainen keskilämpötila 1996–2012 – graafi
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/Fig.C.gif

[1.2] Kuukausittainen keskilämpötila 1996–2012 – data
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/Fig.C.txt

[1.3] Vuotuinen keskilämpötila 1880–2012 + 5v juokseva ka – graafi
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/Fig.A2.gif

[1.4] Vuotuinen keskilämpötila 1880–2012 + 5v juokseva ka – data
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/Fig.A2.txt

[2] Itä-Anglian yliopiston ilmastotutkimusyksikkö CRU
http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/

[2.1] Maa-asemien mittauksista ja merenpinnan satelliittidatasta
yhdistetty globaali HadCRUT4-data:
http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/HadCRUT4-gl.dat

[3] Hansen, J., R. Ruedy, M. Sato, and K. Lo (2010):
Global surface temperature change, Rev.Geophys. 48,
RG4004, doi:10.1029/2010RG000345.
http://pubs.giss.nasa.gov/abs/ha00510u.html

[4] NOAA:n sivusto ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden mittauksista:
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

Lisää lukemista:

– Skeptinen sivusto, jossa oiotaan ilmastonmuutos-väärinkäsityksiä:
http://www.skepticalscience.com/global-warming-stopped-in-1998.htm

– Tarkempi analyysi lämpenemisestä välillä 1998–2007:
http://web.archive.org/web/20080607061138/tamino.wordpress.com/2007/08/31/garbage-is-forever/

– Kaksi eri tapaa sovittaa trendisuoria samaan dataan:
http://www.skepticalscience.com/graphics.php?g=47

5 Responses to “Lämpenemisen pysähtymistä odotellessa…”

 1. Virpi sanoo:

  Tämä aihe nousi laajempaankin keskusteluun, kun YLEn A-Studio (29.7.) teki ohjelman otsikolla ”Ilmaston lämpeneminen pysähtyi – mihin tarvitaan ilmastolakia?” Toimittajat Boris Salomon ja Matti Virtanen (sama ”skeptikko”, joka kirjoitti Skeptikko-lehteen) siis esittivät valheellisen väitteen muka faktana ja ryhtyivät tältä pohjalta haastattelemaan ympäristöministeriä. Moisesta ”journalismista” YLE ansaitsisi Skepsiksen Huuhaa-palkinnon.

  http://yle.fi/uutiset/onko_ilmastonmuutos_pysahtynyt_-_ja_mita_sitten/6752776
  http://yle.fi/uutiset/ymparistoministeri_niinisto_ymparistoasioista_toimin_tieteen_pohjalta_en_keksi_totuuksia/6754062
  http://areena.yle.fi/tv/1956595

  Tiina Raevaara kommentoi blogissaan: ”On jollain tapaa hupaisaa, että yksittäiset toimittajat katsovat kykenevänsä tulkitsemaan ilmastodataa paremmin kuin tuhannet tutkijat.”
  http://suomenkuvalehti.fi/blogit/tarinoita-tieteesta/ilmastodenialismia-julkisena-palveluna

  Oras Tynkkynen: ”Miksi tämä jymyskuuppi ei ollut kaikkien lähetysten ja tämän aamun lehtien pääuutisena? Miksi koko maailma ei parhaillaan kohise jättiyllätyksestä? Siksi, että se ei pidä paikkaansa.”
  http://www.orastynkkynen.fi/?p=4911

  Britannian ilmatieteen laitos on jo vuosi sitten oikonut samaa väärää väitettä:
  http://www.metoffice.gov.uk/research/news/recent-pause-in-warming
  http://metofficenews.wordpress.com/2012/10/14/met-office-in-the-media-14-october-2012/

  Samaa asiaa lyhyesti suomeksi:
  http://ilmatieteenlaitos.fi/478#3

  Tutkija Peter Gleick kirjoittaa, että johtopäätökseen lämpenemisen pysähtymisestä voi päätyä vain poimimalla havaintoaineistosta tarkoitushakuisesti sopivan pienen osan katsomatta kokonaisuutta.
  http://www.forbes.com/sites/petergleick/2012/02/05/global-warming-has-stopped-how-to-fool-people-using-cherry-picked-climate-data/2/

  YLE väitti jopa, että ”Maailmalla kiistellään ilmaston lämpenemisen ja hiilidioksidipäästöjen yhteydestä”, vaikka tämä kiista on ratkennut jo vuosikymmeniä sitten. Maapallon keskilämpötilaa ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta 400 000 vuoden ajalta kuvaavat graafit rinnakkain:
  http://www.grida.no/publications/vg/climate/page/3057.aspx

  Maapallon keskilämpötila 800 000 vuoden ajalta:
  http://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalWarming/page3.php

 2. Virpi sanoo:

  Helsingin Sanomien uutispäällikkö Esa Mäkinen ihmetteli YLEn sekoilua omalla Facebook-seinällään 30.7. https://www.facebook.com/esa.makinen . Aiheesta käytiin vilkas keskustelu, johon Matti Virtanenkin osallistui.

 3. […] Vihreiden poliitikot jatkavat uranuurtavaa työtään ilmastotieteen saralla. Nyt Virpi Kauko kertoo ratkaisseensa maailman ilmastotutkijoita viime vuosina askarruttaneen pulman, […]

 4. MrrKAT sanoo:

  Tein HadCrutilaisen graafin päälle oheisen graafimuunnelman jossa Virtasen kiintopisteet vaalean ja tummansinisellä pallukalla. 2000-luvun lämpötilat punaisilla pallukoilla ja yhtä vaille kaikki suurempia kuin 1995.

  http://www.student.oulu.fi/~ktikkane/Meantemp_HadCrut4fig5s.jpg

  Jos kyseessä olisi lentokoneisiin tulevan kriittisten kuulalaakerien kuulien koon kasvu tehtaalla niin käskisin pomona heti pysäyttämään tuotantoprosessit ja selvittämään syyn kasvuun sanoipa siihen mattivirtaset mitä tahansa ”ei oo kasvanu, ei huolta”-tyyppistä juttua.

 5. Virpi sanoo:

  Scientific American kertoo, miksi globaali lämpeneminen ei ole pysähtynyt, vaikka jotkut niin luulevat. Artikkelissa haastatellaan myös Benjamin Santeria. http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=has-global-warming-paused&WT.mc_id=SA_CAT_SP_20131105