Lupa ilman lupaa?

Samassa rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 9.9. oli kahdessakin asiakohdassa kyse siitä, saako ympäristölupahakemuksen tai asemakaavaesityksen mukaiset työt aloittaa, vaikka itse lupa tai kaava ei (vielä) ole lainvoimainen. Minun mielestäni ei saa.

Lainvoimaisuushan tarkoittaa, että mahdolliset luvasta/ kaavasta tehdyt valitukset on ensin käsitelty asianmukaisesti oikeudessa. Töiden aloitusluvan myöntäminen tarkoittaa, että tämä demokraattinen prosessi kierretään. Mielestäni tämä on hyvin epäilyttävä käytäntö. Oikeushan saattaa kumota luvan. Jos puita on jo kaadettu tai järveä ruopattu, ei paljon lohduta jos todetaan ettei niin olisikaan saanut tehdä.


rantatie_luonnos.jpg
Asiana 113 oli Jyväskylän Voima Oy:n ympäristölupahakemus tulevan voimalan jäähdytysvesien otto- ja purkuputkille Keljonlahteen. Luvan myöntää Itä-Suomen ympäristölupavirasto, jolle me siis vain annoimme asiasta lausunnon. Pohjaesityksessä oli jo kirjattuna useita hyviä vaatimuksia haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Lautakunta hyväksyi äänin 8-5 lisäyksen, jonka puolesta minäkin siis äänestin: ”Lautakunta suosittelee, että poisto- ja ottoputkitöille ei anneta töidenaloittamislupaa ennen kuin ympäristölupa on lainvoimainen.”

Lausuntokierroksen seuraava askelma, kaupunginhallitus, omassa lausunnossaan jätti tuon lisäyksen pois — eli se sallisi rakennustyöt lainvoimaisuutta odotellessa.

Asiana 114 oli ns. maisematyölupa, joka koski metsän hakkuuta 15 m x 250 m kokoiselta Keljonlahden rantakaistaleelta. Tällä kertaa luvan myöntäminen oli rak.ymp.ltk:n vallassa. Hakemusta perusteltiin asemakaavalla (josta oheinen kuva on kopioitu), jonka mukaan alueelle tulee autotie. Asemakaava ei kuitenkaan ole saanut lainvoimaa. Sen sijaan alueella on voimassa osayleiskaava, jonka mukaan se on virkistysaluetta ja toimenpidekiellossa.

Tein asiasta vastaesityksen, jonka mukaan puunkaatolupaa ei myönnettäisi em. syystä. Metsän hävityshän heikentäisi olennaisesti alueen käyttöä tarkoitukseensa eli virkistykseen. Jäin kuitenkin äänestyksessä vähemmistöön ja kaatolupa myönnettiin.

Olin kuvitellut, että toimenpidekielto tarkoittaa, ettei saa tehdä ympäristöä muuttavia toimenpiteitä. Minua valistettiin, että se tarkoittaakin vain, ettei toimenpiteitä saa tehdä ilman lupaa. Mutta ei hätää, luvanhan saa kun kauniisti pyytää.

Tags:

Comments are closed.