Miljoonat parempaan käyttöön

Tuskin on vaaleista toivuttu, kun pitää ryhtyä katsomaan kaupungin talousarviota. Raha on tiukassa ja entisten velkojen päälle joudutaan ottamaan lisää; voisiko rahaa käyttää järkevämmin? Tässä muutamia muutosehdotuksia. Säästyvät miljoonat voisi käyttää vaikkapa joukkoliikenteen lipputukeen, omaishoitajien palkkaamiseen ja uuden velan määrän vähentämiseen.

s. 117 (kaupunkirakenne)
Poistetaan tavoitteista kohta 6:

”Kasvatetaan kaupungin maanomistus maankäytön toteuttamisohjelmaan (KymppiR) liittyvillä selvitysalueilla asetettavaan tavoiteprosenttiin vuoteen 2016 loppuun mennessä käyttäen kaikkia maankäytön toteuttamiskeinoja.”

(KymppiR -ohjelmassa ei edes mainita mitään selvitysalueita)

Lisätään tavoitteisiin:

”Tulevina vuosina painotetaan asemakaavoituksessa nykyistäkin enemmän kerrostalotonttien tuotantoa KymppiR -ohjelman mukaisesti.”

Perustelu: Kerrostalotonteista saatava hehtaarikohtainen myyntivoitto on keskimäärin viisinkertainen omakotitontteihin verrattuna. Laskelmia löytyy vaalilehdestämme.

s. 32 (investoinnit)

Maa- ja vesialueisiin varattuja määrärahoja (6 M€ v. 2013 ja 4.5 M€ v. 2014) leikataan: määrärahat 1 M€ v. 2013 ja 3 M€ v. 2014. Säästöä 5 M€ v. 2013 ja 1.5 M € v. 2014.

Perustelu: KymppiR -maankäyttöohjelman mukaan kaupungilla on kaavoitettua omakotitonttimaata viideksi vuodeksi sekä kerros- ja rivitalotonttimaata 4.5 vuodeksi. Lisäksi on paljon maata, jonka kaavoitusprosessi on vielä kesken (mm. Kangas, Äijälänranta). Investointi Kankaaseen (maapohja 13 M€, hankkeen nettomenot yli 4 M€/3 vuotta) oli poikkeuksellisen suuri.

Uusi raakamaa on tärkeä investointi, mutta sitä ei kannata hankkia nopeammin kuin kysyntää riittää. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa maainvestoinnit jouduttaisiin tekemään velkarahalla, mikä pienentää investoinnin tuotto-odotusta entisestään. Siksi maainvestointeja kannattaa lykätä ainakin vuodella tai kahdella.

Touko Aalto on myös tehnyt hyvän leikkauslistan.

Comments are closed.