Uhanalainen rantaluontopolku, osa 2

Kirjoitin viikko sitten Mankolan rantaluontopolusta, jonka katkaisua omarantaisilla rivitalotonteilla asukkaat yrittävät estää. Eilen sunnuntaina kävin siellä uudelleen, koska sain tietää että tapaamisia pidetään joka sunnuntai, kunnes alueen kohtalo ratkeaa. Tapasin paikallisia asukkaita ja keskustelin heidän kanssaan. Allekirjoitin myös nettiadressin vapaasti kuljettavan polun puolesta.

Rantueen uimarannalle olen usein rantautunut kajakilla jaloittemaan ja syömään eväitä, mutta en ollut tuntea rantaa nyt, kun puita on kaadettu.


Vastarannalla talot jo tukkivat pääsyn rantaan. Haukkalanrannan kaavassa kulkee ns. ”s-1” -merkitty suojavyöhyke, jonka pitäisi toimia mm. liito-oravien kulkuväylänä. Muutama puu rannassa onkin pystyssä, mutta pihanurmikot yltävät vesirajaan asti.


Asukasaktiivi Sies Van Renterghem esittelee suosittua rantapolkua ja komeita petäjiä.

Kaavassa muutettiin v. 2009 alueen halki kulkevan tien linjausta järkevämmäksi, mutta omarantaiset tontit ovat ja pysyvät. Vaikuttaa tosiaan siltä, että kaavaprosessi vain jyrää omalla painollaan kaikista osallistumis- ja arviointisuunnitelmista, muistutuksista, mielipiteistä ja valituksista huolimatta.

Kaivelin kaupungin sivuilta Mankolaa koskevia kokouspöytäkirjoja. Nettisivut kaipaisivat remonttia, joka helpottaisi tietyn asian seuraamista, mutta dokumentteja kuitenkin löytyy asettamalla hakusivulla hakusanaksi Mankola.

Erikoista on mm. se, että sekä hallinto-oikeus että KHO tyrmäsivät kaavasta tehdyt valitukset yleiskaavan vastaisuuden osalta, vaikka yleiskaavassa omarantaisia tontteja ei ole ja asemakaavassa on.

Kaupunkirakennelautakunta on päättänyt myydä rantatontit tarjousten perusteella asettaen pohjahinnaksi 300€/k-m², mutta pöytäkirjassa ei määritellä tarjouskilpailun määräaikaa.

Aiemmassa, ennen oikeuskäsittelyjä tehdyssä tarjouskilpailussa tarjouksia oli tullut vain neljä, mikä vaikuttaa hyvin kummalliselta siihen nähden, että rantatonttien kaavoitusta on perusteltu nimenomaan suurella kysynnällä.

—–
EDIT 10.10.:
Oikaisu: kyseinen v. 2009 tarjouskilpailu koski muita alueen tontteja, ja ne on jo myyty ja rakennettu.
Lisäys: Näiden uusien tonttien (4 omarantaista AR-tonttia ja kauempana olevat 3 AP-tonttia rannassa olevine yhteiskäyttöalueineen, ks. KARLTK 21.8.2012) tarjouskilpailu oli 17.-28.9. Ajankohdan määräsivät ”nykykäytännön” mukaisesti virkamiehet. Tarjouksia tuli 5 kpl (!) (osa useammista tonteista) ja ne käsitellään kaupunkirakennelautakunnassa 16.10. Mielestäni tämäkin on kovin vähäinen määrä ja kertoo siitä, että rantatontteja on kysyntään nähden tarjolla liikaakin.
—–

Lisää kuvia löytyy tästä Jalkaisin-blogista.

Mielipidekirjoituksia Keskisuomalaisessa:

23.9.2012
Mankolan rantapolkua ei saa tuhota
Sies Van Renterghem

7.10.2012
Pelastetaan Mankolan rantaluontopolku
Tuula Jormakka

Comments are closed.