Yleiskaava lautakunnassa

Pääsin jälleen kaupunkirakennelautakuntaan 6.5. Tällä kertaa selvästi isoin asia oli §142 eli kaupungin yleiskaava, jonka pitäisi vedellä koko kaupungin maankäytön yleiset suuntaviivat vuosikymmeneksi. Yleiskaavan pitää olla linjassa maakuntakaavan kanssa, mikä rajoittaa kaupungin luottamuselinten päätösvaltaa.

Palokankeskus ympäristöineen. Punaiseen aluekeskukseen saa rakentaa hypermarketin, keltaiseen ei.

Odotetusti yleiskaavapykälään käytettiin suurin osa parituntisesta kokousajasta, mutta yllättävämpää oli keskustelun painottuminen Palokankeskukseen. Keskimaa on lobannut voimakkasti sen puolesta, että Alvajärven ja Palokanorren väliin jäävä Terran tontti saisi punaisen kaavamerkinnän, joka sallisi hypermarketin. Kukaan ei esittänyt tähän toiveeseen suostumista, mutta silti asiasta riitti juttua.

Kaavapäällikkö Leena Rossi ja apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto esittivät hyviä perusteita, miksi hypermarkettia ei pidä sallia: ensinnäkin nelostien toisella puolella on jo kaksi hypermarkettia, ja hypermarketit tunnetusti näivettävät kaupunkikeskustaa. Eteläporttikin mainittiin.

Kauramäen alue mustan ysitien ja vaaleanpunaisen Mustankorkean välissä. Eteläportti on merkitty punaisella. Keljonkeskus on keltaisella oikeassa ylänurkassa.

Tästä sainkin hyvin alkuvauhtia omaan puheenvuorooni. Kehuin Rossin ja Koiviston hyviä pointteja ja viittasin Ympäristöministeriön ja SYKEn viime viikolla ilmestyneeseen raporttiin, joka myös osoittaa kaupunkiseutujen keskusta-alueiden aseman heikentyneen vähittäiskaupan keskittyessä niiden ulkopuolelle. Näin ollen hypermarketteja ei pidä rakentaa moottoriteiden varsille, ei myöskään Eteläporttiin. Sehän on vielä keskemmällä ei mitään kuin Palokankeskus, jossa sentään asuu ihmisiä.

Samalla vaadin Kauramäkeen kaavaillun asuinalueen poistamista samoin perustein kuin JyVin pari vuotta sitten jättämässä kaavamuistutuksessa ja aiemmassa bloggauksessani. Eteläportin hypermarketithan saivat v. 2009 ympäristöministeriössä punakynää sillä perusteella, että paikka on irrallaan kaupunkirakenteesta. Sitten marketteja yritettiin ujuttaa maakuntakaavaan uudelleen käyttäen kyytipoikana uutta metsälähiötä, jolloin hehtaarihalli olisikin muka kaupunkirakenteen osa.

Pohjaesitys oli, että yleiskaava asetetaan nähtäville kuukaudeksi. Esitin päätökseen seuraavaa lisäystä:

”Kaupunkirakennelautakunta esittää, että yleiskaavaehdotuksesta poistetaan Kauramäen asuinalue ja Eteläportin kaupan suuryksikkö. Ympäristöministeriön tuoreen selvityksenkin mukaan kaupan suuryksiköiden sijoittuminen keskusta-alueiden ulkopuolelle on heikentänyt kaupunkikeskustojen elinvoimaisuutta.

Kauramäen/Roninmäen metsä on tärkeä virkistysalue. Se ei ole liitettävissä olemassaolevaan kaupunkirakenteeseen mm. moottoritien ja jyrkän mäkisen maaston vuoksi, eikä se siis toteuttaisi yleiskaavaan kirjattuja tavoitteita kestävästä liikkumisesta, täydennysrakentamisesta eikä virkistysalueiden saavutettavuudesta. Moottoritien vuoksi se olisi myös meluisa ja epäviihtyisä asuinpaikka.”

Esitystäni ei kannatettu, joten se raukesi. Jätin eriävän mielipiteen.

Olisi toki kannattanut soitella ihmisille jo viikkoja aiemmin ja esitellä ideaa, mutta itsellenikin juolahti mieleen vasta tänä aamuna, että nyt olisi hyvä paikka jälleen nostaa esiin sama asia josta olemme aiemminkin metelöineet. Ehkä olisi myös kannattanut tehdä kaksi eri esitystä eikä puhua Eteläportista ja Kauramäestä yht’aikaa.

Yleiskaava on niin valtavan laaja kokonaisuus, että sitä tutkiessa meinaa mennä tärkeätkin asiat ohi. Esim. Vaajakosken moottoritien oikaisu Varassaaren kautta on asia, joka olisi syytä haudata. Onneksi Köhniönjärven rinteeseen ja Lehtinen-saareen kaavailluista asuinalueista sentään on luovuttu muun kansalaispalutteen perusteella, ja läntinen kehäväyläkin on pantu ainakin toistaiseksi jäihin.

Mutta tästä päästään vielä vääntämään. Kaava siis asetetaan nyt näytille, siihen voi jättää muistutuksia ja sitten se käy vielä ympäristöministeriössä ennen kuin tulee takaisin lautakuntaan ja valtuustoon.

Comments are closed.