Tourujoen kunnostus ja kustannusarviot

Keskustelu Tourujoen kunnostuskustannuksista jatkuu Keskisuomalaisen mielipidesivulla. Mitä luonnonmukaisemmaksi uusi uoma voidaan rakentaa, sen parempi.

Jarmo Jääskeläinen (KSML 17.10.) totesi paikallisten vihreiden ”hurahtaneen” Tourujoen pitkän uoman kannalle. Vihreän ryhmän valtuustoaloitteessa vaaditaankin uoman toteuttamista mahdollisimman ripeästi. Emme kuitenkaan vaadi sitä heti ensi vuonna, vaan esim. 10 vuoden aikajänteellä sitä mukaa kun Kankaan alue rakentuu, investoinnit alkavat tuottaa ja kaupungin taloustilanne kohenee.

Kalaportaisiin vihreät eivät ole ottaneet kantaa. Haluamme, että taimen voi Tourujoessa lisääntyä ja nousta Jyväsjärvestä 16 metriä korkeammalla olevaan Palokkajärveen. Mitä luonnonmukaisemmaksi uusi uoma voidaan rakentaa, sen parempi. Jätämme tekniset yksityiskohdat asiantuntijoiden ratkaistavaksi.

Professori Jouni Taskinen ihmetteli samalla mielipidesivulla, miksi Tourujoen pitkän uoman kustannusarvio on yht’äkkiä noussut 3.5 miljoonasta 10-12 miljonaan. Me kysyimme samaa asiaa syyskuussa kaupunkirakennelautakunnan kokouksen alla virkamiehiltä.

Meille vastattiin, että uusi arvio sisältää 3 miljoonaa euroa voimalan lakkauttamisen vuoksi ”menetettyjä” tuloja, jotka kaupungin pitäisi korvata Jyväskylän Energia Oy:lle. Lisäksi virkamiesten mukaan ”vesivoimalaitoksen alasajo, voimalaitoskoneiston, säännöstelyssä käytettävät pato- ja sulkurakenteiden purkaminen ja vanhan uoman kunnostaminen ohijuoksutuksen mahdollistavaksi aiheuttavat kustannuksia arviolta 3-6 M€ välillä”.

Ihmettelemme yhä, mihin laskelmiin ilmoitetut luvut perustuvat. Nuo toimenpiteet eivät millään voi olla kalliimpia kuin uuden uoman kaivaminen ja siltojen rakentaminen. Voimalan käyttöiän pitkittäminenkään ei olisi ilmaista, vaan edellyttäisi saneerausta. Yhden pikkuvoimalan lakkauttaminen ei myöskään vähentäisi JE:n tuloja, koska Kankaan tuotantoa vastaava energia voidaan tuottaa muissa voimaloissa mikäli sille on kysyntää.

Esitimme myös, että on selvitettävä, onko mahdollista saada valtion tai EU:n tukea Tourujoen kunnostamiseen järvitaimenen elinympäristöksi kelpaavaksi. Tämä asia luvattiinkin selvittää. Mutta mahdollista tukea ei siis ole noissa esitetyissä kustannusarvioissa otettu huomioon.

Jonakin päivänä Tourujoki virtaa voimakkaana ja järvitaimenet polskivat kosken kuohuissa. Joki täyttyy melonnan harrastajista ja rannat perho- ja virvelikalastajista. Tämä on se näkymä, jonka toteutumiseen haluamme uskoa ja toimia sen toteutumisen puolesta.

Virpi Kauko
Marja Kupari
kaupunkirakennelautakunta (vihr.)

Kirjoitus julkaistiin Keskisuomalaisen mielipidesivulla 28.10.2013.

Comments are closed.