Tourujoki on vapautettava!

Tourujoki on aikoinaan valjastettu tuottamaan energiaa Kankaan paperitehtaalle. Nyt kun paperitehdas on lopettanut toimintansa ja Kankaalle rakennetaan uusi kaupunginosa, on aika vapauttaa joki vanhoista padoista osaksi kaupunkiluontoa.

Kankaan osayleiskaavaehdotuksessa Tourujoki onkin suunniteltu ohjattavaksi ns. pitkään uomaan, joka noudattaisi osan matkaa joen alkuperäistä uomaa, kiertäisi vanhan paperitehtaan ja tulevan Kankaan kaupunginosan keskustan uutta uomaa myöten sekä putoaisi koskena alajuoksulle.

Kaupungin kaavoittajat ansaitsevat lämpimät kiitokset hyvästä suunnitelmasta. Uhanalainen järvitaimen pääsisi nousemaan vanhaan kutujokeensa lisääntymään. Tourujokilaakson luonnonsuojelualueen jyrkät joentörmät eivät olisi niin alttiina sortumavaaralle, jota voimalan vaatiman säännöstelyn tuottamat virtauspulssit ovat aiheuttaneet. Joki olisi myös viihtyisä osa kaupunkikuvaa ja tarjoaisi mahdollisuuden melontaan, kalastukseen ja virkistykseen.

Hyvä suunnitelma kuitenkin uhkaa kangistua kaavapiirroksiin: joen vapautusta aiotaan lykätä vedoten mm. vanhan vesivoimalan tuottamaan ”ekosähköön”. Vesivoima toki on hiilipäästötöntä, mutta jos sen hintana on arvokkaan maakuntakalan ja monimuotoisen jokiluonnon menetys, niin kyseessä on pikemminkin viherpesu kuin ekoenergia.

Virtavesien kunnostukseen on tarjolla EU-rahoitusta, joten rahansäästökään ei kelpaa perusteluksi suunnitelman toteutuksen viivyttelylle. Tourujoki on vapautettava mahdollisimman pian eikä vasta vuosikymmenien kuluttua.

Virpi Kauko
Jyväskylän Vihreiden hallituksen jäsen,
kaupunkirakennelautakunnan varajäsen (vihr)

Marja Kupari
Jyväskylän Vihreiden puheenjohtaja,
kaupunkirakennelautakunnan jäsen (vihr)

Tämä kirjoitus ja kuva julkaistiin Keskisuomalaisen mielipidepalstalla 22.5.2013.

PÄIVITYS:

Jyväskylän vihreä valtuustoryhmä teki 10.6. valtuustoaloitteen Tourujoen vapauttamiseksi. Aloitteen allekirjoitti 7 vihreän valtuutetun lisäksi 12 muidenkin puolueiden valtuutettua. Valtuustoaloite leimoineen ja allekirjoituksineen on pöytäkirjan liitteenä. Teksti löytyy myös JyVin sivuilta.

Comments are closed.