Rikolliset mielipiteet, osa 2

Viime keväänä kommentoin ns. ”viharikoslakia” Nelosen uutisissa Effin edustajana ja kesällä Vihreiden sananvapausaktivistien avoimessa kirjeessä. Oikeusministeriössä valmisteltu mietintö on edennyt hallituksen lakiesitykseksi joulun alla.

Eilen Effi antoi asiasta uuden lausunnon.

Lain uusi versio ei eroa vanhasta kovin paljon. Avoimessa kirjeessä kritisoimamme tiedettä ja taidetta koskeva poikkeuksenpoikkeuspykälä on poistettu, samoin kuvien saataville asettamisen rangaistavuus. Mutta paikoin teksti on vieläkin hirveämpää kuin mietinnössä. Nyt kriminalisoidaan jo eksplisiittisesti ”panettelevat” tiedot ja mielipiteet — mitä ne sitten ovatkin! — eikä vain lausuntoja ja tiedonantoja.

Hallituksen esitys:

”Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, […] taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Työryhmän ehdotus:

”Joka yleisön keskuuteen levittää tai asettaa yleisön saataville lausuntoja, kuvia tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, etnistä, […] taikka niihin rinnastettavaa muuta kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Kiihottamisena kansanryhmää vastaan ei pidetä sellaisten 1 momentissa tarkoitettujen lausuntojen, kuvien tai tiedonantojen levittämistä yleisön keskuuteen tai asettamista yleisön saataville, joiden esittämistä on pidettävä hyväksyttävänä tieteessä, taiteessa tai näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa taikka ajankohtaisten tai historiallisten tapahtumien selostamiseksi.”

Voimassa oleva laki:

”Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, etnistä, rodullista tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa muuta kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Tags:

Comments are closed.