Kaupunkirakennelautakunta 7.5.

Toinen kokoukseni lautakunnan varajäsenenä; esityslistalla mm. joukkoliikenne-maksujärjestelmä-oy:n perustaminen, valtuustoaloite tupakointikiellosta bussipysäkeillä, kesämökin kuivajäteastiaa koskeva oikaisupyyntö ja joukko kaavoja. Lisäksi tein torijärjestystä koskevan kyselyn, koska kahvila-autojen yms. häätäminen torilta kesäajaksi vaikuttaa järjettömältä.

Ennen kokousta kaavoitustutkija Anna Isopoussu esitteli uutta KymppiR-2013 -maankäyttösuunnitelmaa, joka tulee käsiteltäväksi seuraavassa lautakunnassa 21.5. Viimevuotinen kymppi löytyy täältä.

Joukkoliikenteen lippujärjestelmälle kaupunkien oy

Kymmenkunta kaupunkia ja muutama ELY-keskus yms. perustaa yhdessä osakeyhtiön, joka hallinnoi yhteistä PILETTI-lippujärjestelmää. Tämä vaikuttaa minustakin erittäin järkevältä hankkeelta. Nyt päätettiin vasta siitä, että Jyväskylä on mukana oy:ssä.

Piletistä päätetään erikseen, jahka järjestelmä valmistuu. Ihmettelin puheenvuorossani aikataulun tiukkuutta, kun järjestelmän toimittaja valitaan jo kesäkuussa, niin missä välissä ehditään kilpailuttaa? Apulaiskaupungininsinööri vastasi, että Liikennevirasto on jo käynnistänyt kilpailutuksen, mutta aikataulu saattaa vielä venyä.

Kuivajätehuolto kesämökillä

Kesämökkiläisetkin on velvoitettu liittymään kunnalliseen jätehuoltohärjestelmään. Tavoitteena on estää jätteiden heittely ympäristöön, mutta sääntö aiheuttaa myös järjettömiä tilanteita. Eräs pariskunta vaati oikaisua päätökseen mm. sillä perusteella, että jos jäteauto jyryyttää erikseen hakemassa roskia, se kuormittaa ympäristöä paljon enemmän kuin jos he tuovat roskapussinsa kaupunkiasuntonsa roskalaatikkoon samalla kun muutenkin kulkevat. Esitin, että hyväksyisimme tämän oikaisuvaatimuksen. Esitystäni kannatti vain vasemmistoliiton edustaja Taija Roiha; muut olivat sitä mieltä että maalaisjärkeä ei voi käyttää, koska yhteiset säännöt.

Sauhuttelijat kuriin?

Valtuustoaloitteessa vaadittiin tupakoinnin kieltämistä pysäkkikatoksissa ja niiden ympärillä, jotta mm. lapset ja astmaatikot eivät joutuisi altistumaan savulle. Virkamiesselvityksen mukaan kaupunki ei voi kieltää tupakoimista kuin laissa määritellyissä paikoissa, ja bussikatoksen tulkitseminen esim. ”virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatuksi sisätilaksi” on vähintäänkin kyseenalaista. Kieltoa olisi mahdoton valvoa, ja siitä todennäköisesti seuraisi oikaisupyyntö ja vihaisia puhelinsoittoja virkamiehille (kuten Oulussa on tapahtunut). Keskustelussa päädyttiin lopulta yksimielisesti palauttamaan asia valmisteltavaksi siten, että laitettaisiin suositustarroja tyyliin ”olethan huomaavainen etkä tupakoi katoksessa”.

Torikahvila pyörillä?

Nykysääntöjen mukaan viehättävä Sitikka-kahvila sekä kala- ym. autot joutuvat poistumaan torilta viikon kuluttua, mikä on herättänyt aiheellista ihmetystä. Tein Kyselyt ja aloitteet -pykälään seuraavan kyselyn:

* * *
Torijärjestyksen mukaan autoista myynti on sallittu talviaikana 1.9.-14.5.
Torivalvojalla on kuitenkin oikeus tilapäisesti myöntää poikkeuksia torisääntöön ja karttaan, jos sillä edistetään asioiden kulkua torilla.
Torijärjestys on hyväksytty 26.2. ja se aiotaan päivittää vasta syksyllä.

Kaupungin tulisi luoda  pienyrittäjyydelle mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset kaupungin taloudellisen toimeliaisuuden turvaamiseksi. Turhat rajoitukset torimyynnille eivät edistä elinkeinopoliittisia tavoitteita ja vaarantavat koko torin elinvoimaisuuden.

Kysymys 1: Miksi on katsottu tarpeelliseksi rajoittaa auton käyttöä myyntikojuna talvikauteen?

Kysymys 2: Voiko torivalvoja käyttää harkintaoikeuttaan ja vuokrata vapaana olevat toripaikat niitä hakeneille yrittäjille riippumatta siitä myyvätkö he tuotteitaan autosta vai kojusta?

Kysymys 3: Voidaanko torijärjestystä päivittää jo keväällä siten, että poistetaan vuodenaikarajoitus autosta myynnille?
* * *

Torijärjestyksessä on muitakin brezneviläis-tyyppisiä kohtia, joten sitä sietää remontoida muutenkin, mutta kunpa nyt edes tässä asiassa maalais- tai kaupunkilaisjärjen käyttö olisi mahdollista.

Comments are closed.