Halpa tulee kalliiksi

Artikkeli julkaistiin Jyväskylän Vihreiden vaalilehdessä Avoimempi Jyväskylä 5.10.2012.

Hyvien kulkuyhteyksien varressa ja palveluiden lähellä tonttimaa on haluttua ja siksi kallista. Poliitikoille ja kaavoittajille saattaakin tulla mieleen kaavoittaa syrjemmälle halvalle maalle asuntoja, joihin pienituloisillakin olisi varaa. Kirjassaan Vihreä politiikka kansanedustaja Osmo Soininvaara havainnollistaa, miksi tämä ratkaisu vie ojasta allikkoon:

Pienituloiset asuisivat sitten niillä halvoilla alueilla huonojen yhteyksien päässä, ja paremmilla alueilla asumisen hinta pysyisi korkeana. Jos taas kaavoitettaisiinkin lisää asuntoja hyvien yhteyksien varteen ja palveluiden lähelle, niin tarjonnan kasvaessa hinta laskisi ja useammilla olisi varaa muuttaa sinne. Silloin huonommilta alueilta vapautuisi asuntoja ja niidenkin hinta laskisi.

Lopputuloksena asuminen olisi kaikkialla halvempaa kuin ennen, mutta ihmiset asuisivat keskimäärin paremmilla paikoilla.

* * *

Jyväskylän maankäyttöä ohjaavassa KymppiR -ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi tarjota vuosittain myyntiin sata omakotitonttia (eli 25 000 k-m²) sekä 50 000 k-m² kerros- ja rivitalotontteja. Kohtalaisella asumisväljyydellä näihin mahtuu noin 1400-1500 ihmistä. Viime vuosina Jyväskylän asukasluku on kasvanut n. 1200:lla vuosittain.

Kunnallistekniikan rakentaminen maksaa omakotialueilla keskimäärin 124 € ja kerros- ja rivitaloalueilla 57 € rakennusoikeuden kerrosneliömetriä kohden. Näistä kuluista noin puolet on kaupungille ohjautuvia katualueiden rakennuskustannuksia. (Toinen puoli on vesihuolto- ja kaukolämpökuluja. Ne rahoitetaan Jyväskylän Energian kautta, joka puolestaan perii kulut rakentajilta liittymämaksuina.)

Omakotitontin keskimääräinen myyntihinta on noin 122 €/k-m², kerros- ja rivitalotontin 155 €/k-m². Kullakin hintavyöhykkeellä kerrosneliön hinta on sama kaikille talotyypeille (esim. Ainolassa 197 € ja Korpilahdella 51 €), mutta kerrostaloja rakennetaan keskimäärin kalliimmille vyöhykkeille kuin omakotitaloja. Tonttien vyöhykehinnat päättää vuosittain kaupunkirakennelautakunta.

Keskihintaisella C3-vyöhykkeellä (mm. Laajavuori, Kangasvuori ja Sarvivuori) hinta on 122 €/k-m². Jos kaupunki kaavoittaa 20 hehtaaria sadaksi tuhatneliöiseksi omakotitontiksi katu- ja viheralueineen,
niin se saa myyntituloina 3.1 M€. Kustannukset ovat 1 550 000 € kadunrakennuksesta ja 340 000 € maanhankinnasta, eli voittoa jää n. 1.2 M€.

Kaavoittamalla saman alueen kerrostalotonteiksi kaupunki saisi moninkertaisesti enemmän rahaa. Jos nelikerroksisessa kerrostalossa on vaikkapa 4000 k-m² rakennusoikeutta ja 5000 m² tontti, niin 10 hehtaarille mahtuu 80 000 k-m². Myyntituloa kertyy 9.8 M€ ja kustannuksia 2.6 M€, eli voittoa jää yli 7 M€.

Miljoonan euron investoinnilla kaupunki siis nettoaa omakotitonteilla 600 000 € ja saa asutetuksi vajaat 200 ihmistä 9 hehtaarille; kerrostalotonteilla vastaavasti 2.7 M€ ja 600 ihmistä 7.6 hehtaarille.

Kaupungin menoista etsitään nyt epätoivoisesti säästöjä – tärkeät palvelut kuten lähikirjastotkin ovat jo uhanalaisia. Olisikohan kaavoituspolitiikan ja tonttikaupan alueilta löydettävissä lisää tulonlähteitä menojen kattamiseksi?

* * *

Vapaat omakoti-, rivi- ja kerrostalotontit:
http://www.jyvaskyla.fi/tontit

Kaupunkirakennelautakunnan päätös 6.3.2012 tonttien vyöhykehinnoista; liitteinä kartta ja hintataulukko:
http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=KARLTK&pvm=6.3.2012%2016%3a30%3a00

Comments are closed.