Vaaliteemoja


Olin ehdolla uuden, yhdistyvän Jyväskylän kunnallisvaaleissa 2008 kokeillakseni tätäkin tapaa parantaa maailmaa. En kuitenkaan päässyt valtuustoon.

Kunnallisvaaliesite (pdf)

Ilmastonmuutoksen ja ylikansoituksen kaltaisten maapallon ekosysteemejä uhkaavien globaalien ongelmien ratkaisu vaatii kansainvälistä yhteistyötä. Mutta paikallisestikin päätetään monista laajalti ympäristöön vaikuttavista käytännön asioista, kuten liikennejärjestelyistä ja energiantuotannosta. Siksi myös kaupungin hallinnossa tarvitaan vihreää ajattelua. Ympäristöystävälliset ratkaisut on tehtävä kansalaisille helpommiksi ja edullisemmiksi kuin saastuttavat.

kuntav_kepa_vaakapieni.jpg

Kaupungin on omissa hankinnoissaan suosittava ekologisesti ja eettisesti kestäviä vaihtoehtoja, mm. luomu- ja reilun kaupan tuotteita.

Luontoarvojen lisäksi haluan kaupungin tarjoavan asukkailleen myös hengenravintoa. Laadukkaaseen kouluopetukseen ja kirjastopalveluihin sijoitetut eurot maksavat itsensä takaisin korkoineen sivistyneinä ja ajattelevina kansalaisina, joilla on valmiuksia tulevaisuuden haasteiden hallintaan.

Kirjastojen, koulujen ja virastojen tietokoneissa tulisi käyttää vapaita ohjelmistoja, joita voidaan paikallista osaamista käyttäen muokata kulloisiinkin tarpeisiin sopiviksi. Kansalaisten osallistumista tietoyhteiskuntaan ei pidä rajoittaa tiettyjen yritysten asiakkuuden perusteella. Myöskään Internet-yhteyttä ei saa sensuroida kaupungin koneissa. Jättämällä turhat suodatinohjelmat ja muutkin lisenssimaksulliset, ei-vapaat ohjelmat ostamatta säästyy iso kasa veroeurojakin parempaan käyttöön.

Kaupungin(kaan) hallinnossa ei ole vielä liikaa ihmisiä, jotka osaavat laskea. Päätösten tueksi tarvitaan myös tutkittua tietoa eri vaihtoehtojen seurauksista, ei pelkkiä mielikuvia.

Sähköposti: virpi.kauko@vihreat.fi

Tags:

Comments are closed.